You are currently viewing Żywoty Świętych – Święty Marek Ewangelista

Żywoty Świętych – Święty Marek Ewangelista

Św. Marek Ewangelista jest autorem najstarszej i najkrótszej spośród ewangelii, Ewangelii św. Marka. Był towarzyszem w podróżach św. Pawła, a później św. Piotra. Wiernie spisał głoszone przez św. Piotra nauki. Marek pochodził z Palestyny. Imię jego ojca jest nieznane, jego matka zaś, Maria, pochodziła z Cypru i w czasach publicznej działalności Pana Jezusa była wdową. Jak podają źródła była prawdopodobnie właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus z Apostołami spożył ostatnią wieczerzę. Według tradycji, miał być założycielem gminy chrześcijańskiej Aleksandrii oraz jej pierwszym biskupem, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni zaś datują jego śmierć na czasy panowania cesarza Trajana (98-117). Św. Marek pozostawił nam zapisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Ewangelia ta miała być echem katechezy św. Piotra. Święty napisał ją przed 62 rokiem, kiedy to ukazała się Ewangelia wg. św. Łukasza. Szacuje się że teksty Marka mogły powstać w latach 50-60. Św. Marek Ewangelista jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy. Patronuje takim miastom jak: Bergamo czy Wenecja, gdzie jest szczególnie czczony, oraz jest patronem kraju Albanii. Jego wstawiennictwo przyzywane jest podczas siewów wiosennych, a także w sprawach pogody. Św. Marek w ikonografii jest ukazywany w stroju arcybiskupa, w paliuszu lub jako biskup wschodniego rytu. Święty trzyma w dłoni zamkniętą albo otwartą księgę. Symbolizuje go lew ze skrzydłami (jedno z ewangelicznych zwierząt). Jako ciekawostkę podaje się, że prawdopodobnie jego matka była właścicielką ogrodu Getsemani na górze Oliwnej, gdyż jako jedyny w swojej Ewangelii pisze o młodzieńcu, który gdy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej wybiegł na zewnątrz w prześcieradle i gdy zobaczył, że oprawcy Jezusa zabierają go, zaczął krzyczeć. Tym młodzieńcem był zapewne on sam. Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał bowiem nie dla Żydów, gdyż często tłumaczył słowa aramejskie na język grecki. Odnośnie męczeństwa św. Marka niestety nie mamy żadnych konkretnych danych. Liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Marka Ewangelisty przypada 25 kwietnia.

źródła:
• https://katowice.eu/edukacja/
• https://zyciorysy.info/sw-marek-ewangelista/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Ewangelista
• https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-25.php3
• https://stacja7.pl/swieci/swiety-marek-najbogatszy-apostol/
• https://www.gosc.pl/doc/4667688.Dzis-swieto-sw-Marka-Ewangelisty