You are currently viewing Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

Niniejszym, działając na podstawie zarządzeń Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego tj. „DEKRET zarządzający powołanie we wszystkich parafiach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Parafialnych Rad Duszpasterskich” z dnia 22 maja 2023 roku oraz „DEKRET zatwierdzający i promulgujący nowy statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” z dnia 22 maja 2023 roku, jako proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu, powołuję Parafialną Radę Duszpasterską w następującym składzie:

 

Z urzędu:

 1. ks. Paweł Kowalski
 2. ks. Łukasz Kwiatkowski
 3. ks. Adam Pałka
 4. S. M. Daria CSSF
 5. Grażyna Haber
 6. Antoni Maksymowicz

 

Z wyboru:

 1. Apolonia Chomicz
 2. Ryszard Czepulonis
 3. Justyna Czykin
 4. Eugenia Dąbkowska
 5. S. M. Katarzyna CSSF
 6. Katarzyna Krystosik- Łasecka
 7. Stanisław Kurdybacha
 8. Jacek Obidziński
 9. Katarzyna Paciorkowska
 10. Agnieszka Piekutowska
 11. Gabriela Skibińska
 12. Maria Sołoducho
 13. Patryk Steranko
 14. Stanisław Stoma
 15. Maria Szczepankowska
 16. Krzysztof Ukleja
 17. Ewa Woźniak

c) Z nominacji proboszcza:

 1. Robert Dzięcioł
 2. Marcin Gos
 3. Piotr Klejny.

ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz

Kołobrzeg, dnia 30 września 2023 roku.