You are currently viewing Odpust w Budzistowie

Odpust w Budzistowie

W niedzielę – 25 czerwca 2023 r. – odbył się odpust w Budzistowie w kościele pw. Jana Chrzciciela, który został zbudowany około 1222 r. i przez to jest jednym z najstarszych kościołów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mszy św. przewodniczył ks. dr Zygmunt Czaja. W kazaniu ukazał postać św. Jana Chrzciciela jako przykład dla człowieka wiary tworzącego nie tylko relacje, lecz więzi z Bogiem, bliźnimi i sobą samym. Po mszy świętej przeżyto procesję eucharystyczną wokół kościoła. Świętowaniu pomagały wywieszone flagi oraz dekoracje znajdujące się na parkingu.