Zarządzenie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego w związku z epidemią…

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowez dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25…

Czytaj dalej Zarządzenie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego w związku z epidemią…

Bracia i Siostry…

Bracia i Siostry, Drodzy Parafianie…Wszyscy przeżywamy bardzo trudne dni z powodu zagrożenia epidemią koronowirusa. Czas ten wymaga od nas skrajnego ograniczenia aktywności w bardzo wielu dziedzinach naszego życia, także w…

Czytaj dalej Bracia i Siostry…

Dekret Stolicy Apostolskiej

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRETWiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się…

Czytaj dalej Dekret Stolicy Apostolskiej

Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich zachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.Ostatnie decyzje Polskiego Rządu – stan zagrożenia epidemicznegoPolski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Informacje w związku z epidemią koronawirus 2

* W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz bazyliki może…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus 2

Informacje w związku z epidemią koronawirus

* Zachęcamy wiernych do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, wydanej przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus