Kurs przedmałżeński

Kurs rozpocznie się 16 września 2021 r.

Spotkania – wyznaczone środy (tabela poniżej)

Miejsce – ul. Mariacka 5 (katedra) sala św. Rodziny w domu parafialnym

 

Godzina – 19.00

Kurs Przedmałżeński jest organizowany dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, którzy nie odbyli przygotowania w ramach szkoły średniej. Obejmuje 11 spotkań (12 tematów). Kurs odbywa się 3 razy w ciągu roku. Spotkania prowadzone są zarówno przez osoby świeckie jak i przez księży.

Tematy spotkań
I Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie
II Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie
III Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza drogi
IV Chrystus Bóg – Człowiek, nasz Zbawiciel
V Kościół szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w prawie kanonicznym
VI Przykazania Boże – drogowskazami. Miłość małżeńska
VII Modlitwa – kontakt z Bogiem rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska
VIII Niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
IX-X Pokuta. Komunia św. Życie religijne. Chrześcijańskie wychowanie dzieci
XI Miłość. Antykoncepcja. Naturalne metody planowania rodziny
XII Trzeźwość. Wychowanie do trzeźwości.

TEMAT

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

I


 


       

22.09

   

II


 


       

29.09

   

III


   


     


 06.10  

IV

 


 


     


 13.10  

V

 


 


     


 20.10  

VI

 


 


       

27.10

 

VII

 


   


     


03.11. 

VIII

   


         


 10.11.

VIII

       


         

IX, X

 

 


 


     


 17.11.

XI

 

 


 


     15.09  


XII


 

     


     

24.11.