I KOMUNIA ŚWIĘTA

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z Pierwszą Komunią Świętą Waszych dzieci, podaję kilka informacji dotyczących duchowego i zewnętrznego przygotowania do Sakramentu Eucharystii:

* Dzieci przystępują do Komunii św. w swojej parafii, czyli w parafii zamieszkania. Zdarza się, że adres zameldowania dziecka jest inny niż adres zamieszkania. Wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem tymczasowo, a w przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy – na stałe. Powinno się to wiązać z aktywnym uczestniczeniem w życiu religijnym swojej parafii: Msze św., nabożeństwa, spotkania parafialne, wizyty duszpasterskie, itd.

* Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w naszej diecezji sakramenty powinny być przyjmowane w parafii zamieszkania. Jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, a rodzice z ważnych powodów chcą, aby przyjęło Komunię św. w bazylice, to muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza.

* Za przygotowanie Dzieci do I Komunii św. na pierwszym miejscu odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie. Siostry, panie katechetki i księża wspomagają Rodziców i Opiekunów w dobrym i świadomym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Katecheci będą pomagali dzieciom w przyswojeniu odpowiednich modlitw i Małego Katechizmu. To Rodzice jako pierwsi stwierdzają, czy dziecko jest dobrze przygotowane.

* Pierwsza spowiedź i przyjęcie Komunii św. powinno być ważnym wydarzeniem duchowym dla Rodziców dziecka i dla całej rodziny. Tych Rodziców, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i mogą uregulować swoją sytuację, zachęcamy do zawarcia sakramentu małżeństwa jeszcze przed I Komunią ich dzieci.

* Za poszczególne grupy dzieci odpowiedzialne są: s. Katarzyna (SP 3), s. Marlena (SP 4) i p. Dorota (SP 8). Pierwsza Komunia św. zostanie udzielona podczas Mszy św. w trzech grupach w niedzielę o godz. 11.30: 12 maja SP nr 3, 19 maja SP nr 4 oraz 26 maja SP nr 8. Dzieci z naszej parafii, które uczęszczają do innych szkół, można zapisywać w kancelarii.

* Rodzice z Dziećmi przygotowują się do Sakramentu Eucharystii poprzez wspólny udział we Mszy św. niedzielnej o godz. 11.30. W październiku wspólnie uczestniczą w Nabożeństwach różańcowych dla dzieci – od poniedziałku do piątku o 16.15, w Mszach św. Roratnich w Adwencie – od poniedziałku do piątku o 17.00, w Wielkim Poście – w Drodze Krzyżowej w piątki o 16.20. 

* Raz w miesiącu w niedzielę będą msze święte inicjacyjne, podczas których dzieci zostaną stopniowo wprowadzane w poszczególne elementy Mszy św.

– 1 października o godz. 11.30 zostaną poświęcone różańce (kupują Rodzice);

– 5 listopada o 11.30 – poświęcenie książeczek, (które kupujemy u katechetek, żeby były jednakowe dla wszystkich dzieci);

– 3 grudnia o 11.30 – poświęcenie medalików (kupują Rodzice).

– 7 stycznia  o 11.30 – odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego (dzieci przynoszą ze sobą świecę od chrztu);

– 11 lutego o 11.30 – Msza św. inicjacyjna – Liturgia Słowa;

– 10 marca o 11.30 – Msza św. inicjacyjna – Ofiarowanie darów;

– 14 kwietnia o 11.30 – Msza św. inicjacyjna – Liturgia Eucharystyczna

* Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, proszę o dostarczenie metryki /świadectwa/chrztu z parafii chrztu – do końca października. Jeśli dziecko nie jest ochrzczone, to nie może przyjąć Komunii św. Należy jak najszybciej zgłosić się do biura parafialnego i uzgodnić chrzest, który musi się odbyć do końca 2023 roku, tak aby dziecko mogło w pełni uczestniczyć w przygotowaniu do Komunii świętej.  W celu uporządkowania list dzieci, proszę najpóźniej do końca września przekazać siostrom i p. Dorocie DEKLARACJĘ – zgłoszenie dziecka do I Komunii św. (Deklaracje dostępne są u katechetek oraz w kancelarii parafialnej).

* Stroje komunijne – jednakowe alby: Zakład Krawiecki przy ul. Budowlanej 20.

* Pozostałe informacje będą podawane przez Siostry i p. Dorotę i podczas wspólnych spotkań. Wiadomości będą też umieszczane na stronie internetowej Parafii w zakładce INNE.

* Zapraszam na następne spotkanie modlitewne i formacyjne, które rozpocznie się Mszą św.  w dniu 19 października (czwartek) o godz. 19.00.

Dziękuję Wam, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, za pomoc i współpracę w przygotowaniu Waszych dzieci do owocnego przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii,

 

 ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz