You are currently viewing O Żywym Różańcu przy parafii konkatedralnej

O Żywym Różańcu przy parafii konkatedralnej

Żywy Różaniec został założony w 1826 roku przez Paulinę Marię Jaricot (1799-1862)dla ożywienia wiary we Francji. Paulina Maria urodziła się w rodzinie bogatego przemysłowca. Otrzymała staranne religijne wykształcenie . W wieku 17 lat podjęła decyzję, by poświęcić się służbie Panu Bogu. Zaczęła odwiedzać domy biednych robotników. Chcąc polepszyć ich dolę, rozpoczęła tworzenie kół pomocowych, które oprócz niesienia pomocy codziennie modliły się przed Najświętszym Sakramentem. Dla wzmocnienia siły modlitwy w kołach rozpoczęto modlitwy różańcowe, co w efekcie doprowadziło do powstania Żywego Różańca. Sama Paulina Maria zmarła w ubóstwie i zapomnieniu. Dzieło, które zapoczątkowała, trwa do dziś na całym świecie jako jedno z najpiękniejszych dzieł misyjnych w Kościele.
W naszej parafii jest 8 Róż (grup różańcowych), w tym jedna męska:
-Róża Matki Bożej Bolesnej
-Róża św. Teresy
-Róża św. Rodziny
-Róża św. Heleny
-Róża św. Magdaleny
-Róża św. Anny
-Róża św. Moniki
Różą św. Jana Pawła II/męska.
Niestety, z braku osób chcących uczestniczyć w życiu modlitewnym będąc częścią Róż, w roku 2019 dwie Róże zostały zlikwidowane.
Odmawiając Różaniec otwieramy się na łaski, które Maryja uprasza u Boga. My, członkowie Żywego Różańca, razem modląc się tworzymy wspólnotę. Każda Róża składa się z 20 osób, rozważających części Różańca: radosną, światła, bolesną i chwalebną. Każda osoba jest żywą cząstką danej Róży. Różaniec to skrót Ewangelii z życia Pana Jezusa. Podczas rozważań i odmawiana wyznaczonych tajemnic Matka Boża jednoczy nas z innymi.
Św. pamięci ks. Józef Słomski objaśniał nam, że Żywy Różaniec to wielki skarb. Mówił, że osoba należąca do Żywego Różańca ma taki przywilej, że odmawiając jedną dziesiątkę Różańca tak jakby odmawiała cały Różaniec nie tylko w intencji wskazanej na dany miesiąc, ale  każdej innej wybranej: za rodzinę, o Pokój, za Ojczyznę, za członków Żywego Różańca, za kapłanów, za siostry zakonne, misjonarzy, młodzież, dzieci itp. Osoby należące do Żywego Różańca tworzą ciąg wszystkich części Różańca. To nasza piękna modlitwa.
Naszym opiekunem duchowym jest ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz parafii konkatedralnej.
W każdą pierwszą  niedzielę miesiąca ma miejsce Msza św. poprzedzona odmawianiem Różańca ze wspólnotą i wymianą tajemnic od  godz. 16.15. A po Mszy św. spotykamy się w salce św. Rodziny na plebanii.
Jako Żywy Różaniec uczestniczymy w wydarzeniach naszej parafii. W Boże Ciało przygotowujemy jeden ołtarz, a także 2 chorągwie- św. Józefa i Żywego Różańca. Chorągwie przygotowujemy także na procesję rezurekcyjną i Dzień Fatimski. Kiedy potrzeba, to prowadzimy Drogę Krzyżową i Różaniec, szczególnie w październiku. Pomagamy przy zbieraniu ofiar do puszek i w innych pracach na rzecz parafii. Od dnia 29 lutego tego roku w każdy czwartek odmawiamy Różaniec za Ojczyznę.
Zapraszamy do modlitwy z nami, bo Matka Boża prosi nas o odmawianie Różańca. A papież Franciszek mówi, że ta modlitwa wspiera nas w walce ze złem.
Zapraszamy osoby do Róż Żywego Różańca!
Maryjo, Matko Boża, wdzięczni za dar modlitwy różańcowej, która ubogaca i przemienia nasze życie, prosimy pokornie , abyś ukazała jej piękno i znaczenie dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Amen.
Apolonia Chomicz, zelator
Zdjęcie wyróżniające – broszurka: format: 8 x 12 cm, stron 48 (http://www.ksiazki.witkm.pl/341,zywy-rozaniec.html)