Duszpasterze

PROBOSZCZ
ks. dr Andrzej Pawłowski – pawlowski@koszalin.opoka.org.pl
wyświęcony 20. 05. 1995 r. – ust. 01. 07. 2018 r.
tel. 94 354 83 79

 

WIKARIUSZE
ks. mgr Paweł Kowalski – clemens29@wp.pl
wyświęcony 04. 06. 2011 r. – ust. 19. 12. 2014 r.

ks. mgr Łukasz Kwiatkowski – kslukaszkwiatkowski@outlook.com
wyświęcony 07.06.2008 r. – ust. 24.08.2019 r.

ks. mgr Adam Pałka – adam.palka555@gmail.com
wyświęcony 20. 05. 2017 r. – ust. 24. 08. 2020 r.

 

REZYDENT
ks. dr Zygmunt Czaja – czaja@koszalin.opoka.org.pl
wyświęcony 27. 05. 1984 r. – ust. 01. 10. 2020 r.

SPRAWY NAGŁE – WEZWANIE DO CHOREGO
tel. 507 968 346