You are currently viewing Warsztaty muzyczne w Dźwirzynie

Warsztaty muzyczne w Dźwirzynie

Podczas ferii zimowych, w dniach 19-21 stycznia, odbyły się w Dźwirzynie warsztaty muzyczne dla scholi parafialnych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W warsztatach brały udział dzieci z różnych parafii i miast, nawet z Warszawy. Nie zabrakło też naszej parafialnej scholi KOŁOBRZESKIE NUTKI, którymi opiekowały się siostry felicjanki. A dzięki złożonym ofiarom podczas świątecznego Kiermaszu, dzieci otrzymały dofinansowanie do warsztatów.
Bogaty plan zajęć nie pozwalał na nudę. Spotykaliśmy się z Panem Jezusem podczas Eucharystii i adoracji. Uczyliśmy się modlitwy, wspólnego śpiewania na chwałę Pana, poznaliśmy nowe pieśni i oczywiście ćwiczyliśmy nasz warsztat wokalny. Nie zabrakło też wspaniałej zabawy!
Na zakończenie warsztatów, po Mszy św. w kościele parafialnym, odbył się koncert poznanych piosenek pod kierunkiem p. Anny Jachimowicz i p. Mariusza Czajki – prowadzących Warsztaty.
Dziękujemy ks. Marcinowi Piotrowskiemu, proboszczowi parafii w Dźwirzynie, za zorganizowanie warsztatów i duchową opiekę nad nami.
s. Katarzyna