You are currently viewing Adoracja Najświętszego Sakramentu i Wieczór Uwielbienia w kołobrzeskiej bazylice.

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Wieczór Uwielbienia w kołobrzeskiej bazylice.

Wieczór Uwielbienia połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu odbył się we wtorek, 27 czerwca 2023 roku w kołobrzeskiej bazylice. Od kilku już lat organizatorem tych spotkań jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Metanoia. Zgromadzeni wierni uczestniczyli we Mszy Świętej o godzinie 19.00 następnie wspólnie oddawali cześć Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie, wystawionym w monstrancji. Wieczory Uwielbienia odbędą się także w miesiącach wakacyjnych, 25 lipca oraz 29 sierpnia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doświadczać wielkiej, głębokiej i bezinteresownej Miłości Boga. Jezus zaprasza nas, abyśmy otworzyli przed Nim swoje serce i zachwycili się Jego bliskością, miłością i dobrocią. (SK)