You are currently viewing Europejska modlitwa o pokój

Europejska modlitwa o pokój

W dniu 20 marca br. w bazylice kołobrzeskiej ksiądz biskup ordynariusz Zbigniew Zieliński wraz z  14. kapłanami z naszej diecezji odprawił Mszę św. o dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, ale również w intencji zażegnania konfliktów i wojen we wszystkich zakątkach świata. Nabożeństwo to jest elementem europejskiego „Łańcucha eucharystycznego” ustanowionego przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, który ma na celu omadlanie Ukrainy przez cały Wielki Post (39 dni); każdego dnia przez inny kraj Europy. Polska włączyła się do tej intencji właśnie w poniedziałek 20 marca, którego to dnia obchodzono Uroczystość św. Józefa, dlatego też ksiądz biskup rozpoczął i zakończył homilię modlitwą do św. Józefa – opiekuna: „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy nim stoi, nie zginie”. Poświęcił również kilka słów św. Józefowi – opiekunowi tych, którzy zawierzają mu swoje życie. Następnie przedstawił dramatyczną sytuację na Ukrainie i ogrom cierpień, z jakim mierzą się mieszkańcy tego kraju. Wyraził też dezaprobatę wobec biernej postawy państw zachodnich, które na skutek układów i wzajemnych interesów nie ułatwiają szybkiego zakończenia działań wojennych. Ksiądz biskup wspomniał także młodą Ukrainkę, która doświadczając traumatycznych wydarzeń, dala świadectwo wiary w Boga i miłości do ojczyzny. Jednym z koncelebrujących duchownych był najstarszy w naszej diecezji kapłan, ksiądz prałat Józef Potyrała, który w ubiegłym tygodniu obchodził urodziny, a tego dnia imieniny. Na koniec Mszy św. ksiądz proboszcz Andrzej Pawłowski podziękował księdzu biskupowi i wszystkim zebranym za udział w liturgii i modlitwę oraz złożył życzenia księdzu prałatowi. W imieniu parafian członkowie Akcji Katolickiej przekazali na ręce Solenizanta bukiet kwiatów wraz z życzeniami, podkreślając szczególną postawę ks. Józefa, godną naśladowania, zasługującą na uznanie i szacunek za wierność Bogu i służbę ludziom. Przed rozesłaniem ksiądz biskup zaapelował do nas – wiernych, abyśmy nigdy nie przyzwyczajali się do wojen i konfliktów (zarówno w wymiarze globalnym, jak i naszym narodowym) oraz uwrażliwiali swoje sumienia na potrzeby bliźnich.

Joanna Bober
Zdjęcia i film Tadeusz Jończyk

Zachęcamy do wysłuchania homilii J.E.Bp. Ordynariusza Zbigniewa Zielińskiego