You are currently viewing Relacja z Pielgrzymki na Górę Chełmską

Relacja z Pielgrzymki na Górę Chełmską

W dniu 3.06.2023 r. odbyła się coroczna Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej na Górę Chełmską w Koszalinie. Wydarzenie połączone było z 32 rocznicą poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przez Św. Jana Pawła II.
Apostolat MTA należy do Ruchu Szensztackiego, których  łączy przymierze miłości z Maryją, zapoczątkowane w 1914 r. przez założyciela, ojca Józefa Kentenicha. Przymierze miłości przekłada się na relację i współpracę z Matką Bożą tworząc z Nią i innymi ludźmi więzi. Każdy wyjazd do sanktuarium jest spotkaniem, odnowieniem, umocnieniem i pogłębieniem więzi z Matką Bożą, jak również oddaniem swoich życiowych trosk i ludzkiej codzienności.
Współczesny człowiek żyje w bardzo przebodźcowanym świecie, w związku z tym potrzeba wzmacniania ducha i nawiedzanie miejsc kultu jest istotna dla ludzi wierzących. Wszyscy, którzy zdecydowali się na współpracę z Matką Bożą, stają się dobrowolnie jej narzędziami i tak się dzieje w rzeczywistości. Osoby zrzeszone w Apostolacie, są to w większości kobiety, realizują swoje boże zadania w życiu rodzinnym i pracy zawodowej, m.in. w edukacji, opiece zdrowotnej, ośrodkach wsparcia i firmach. Te osoby na co dzień mierzą się i borykają z trudnymi sprawami i zadaniami jednocześnie. Bóg poprzez ludzi świeckich działa i chce działać. Dla nas wszystkich przykładem jest Maryja, będąca aktualnym wzorem osobowości chrześcijańskiej. Człowiek poświęcając się Jej, może wyjść zwycięsko ze współczesnych kryzysów religijnych i egzystencjalnych. Słowa założyciela Ruchu Szensztackiego, ojca Kentenicha: ”(…) ONA JEST WIELKĄ MISJONARKĄ, ONA BĘDZIE CZYNIĆ CUDA(…)” są znamienne dla obecnego świata, który bardzo potrzebuje mądrości i miłości.
Budowanie relacji z Matką Bożą jest procesem, który każdy rozwija na  swój indywidulany sposób. Maryja w przymierzu miłości działa jako Matka i Wychowawczyni.
Ruch Szensztcki jest jest ścieżką duchową wybitnie maryjną, która wymaga pracy nad sobą, w której nie chodzi o infantylizm, tylko stawia się na zrównoważony, harmonijny rozwój duchowy oparty na fundamencie Jezusa Chrystusa.
Maryja w Ruchu Szensztackim jest czczona jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztat, co koresponduje z nasza wiarą w Boga, w Jego  zwycięstwo dobra nad złem.
Spotkanie na Górze Chełmskiej rozpoczęło się modlitwą różańcową, następnie  wygłoszono konferencję nt.: Św. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu Dekalogu. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Zieliński.
Na tegoroczną Pielgrzymkę na Górę Chełmską przyjechały osoby z Kręgów MTA z całej Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, natomiast Kołobrzeg reprezentowały osoby z Bazyliki Konkatedralnej oraz osoby z Parafii Św. Wojciecha. Grupie kołobrzeskiej towarzyszył Opiekun ks. Zygmunt Czaja.

Ewa Woźniak