You are currently viewing Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu

Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu

Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu była cząstką XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Stała się również okazją do wyruszenia autokarem do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Uczestnicy pielgrzymki -wiekowo zróżnicowani. W piątek, w godzinach popołudniowych, udaliśmy się na Licheńską Golgotę, by rozważać stacje Drogi Krzyżowej. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia w kaplicy głównej bazyliki.
W sobotę po porannej Mszy Świętej, której przewodniczył kustosz sanktuarium ksiądz Janusz Kumala (MIC), grupa kołobrzeskiej wspólnoty zapoznała się z historią obrazu z objawień w Lesie Grąblińskim.  Obraz ten znajduje się w ołtarzu kaplicy głównej bazyliki. Zapoznaliśmy się również z historią sanktuarium i bazyliki. Przedstawił nam ją przewodnik tego miejsca. Po obiedzie trzeba było opuścić to święte i urokliwe miejsce, by udać się do Jasnogórskiej Pani królowej Polski w Częstochowie. Po zakwaterowaniu w domach zakonnych rozmodlona i rozśpiewana wspólnota autokarowa, w godzinach wieczornych udała się na Wzgórze Jasnogórskie, gdzie przy ołtarzu polowym sprawowana była Msza Święta. Głównym celebransem był ksiądz biskup Ignacy Dec, wygłosił on również homilię. Po zakończonej Mszy Świętej rozważana była część radosna Różańca Świętego, następnie przyszedł czas na Apel Jasnogórski.
Niedzielnego poranka na Wzgórzu Jasnogórskim rozbrzmiewał śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Do czasu rozpoczęcia eucharystii wciąż napływali pielgrzymi z całej Polski i nie tylko. Pielgrzymom towarzyszyły śpiewy i muzyka zespołów „Lumen” i „Wiktoria” oraz wielu solistów estradowych. Mszę Świętą celebrowało kilkunastu biskupów i duże grono kapłanów z różnych zakątków Polski. Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, który wygłosił również homilię. W tej duchowej uczcie uczestniczyło wielu przedstawicieli polskiego parlamentu jak i europarlamentu, oraz ogromna rzesza wiernych. Dziękowaliśmy Bogu i Matce Najświętszej za Radio Maryja i wszystkie dzieła przy nim powstałe. Wypraszaliśmy łaski dla naszej ojczyzny i całego narodu polskiego, modliliśmy się o pokój w Polsce i w Ukrainie. Radość i entuzjazm napełniał serca wszystkich uczestników dorocznej uroczystości u stóp naszej Pani Królowej Polski. W miejscu tym w sposób szczególny doświadczaliśmy – w zjednoczeniu z Jezusem i bliskości jego Matki Maryi – jedności Kościoła. Tak napełnieni Bożym Duchem wracaliśmy do Kołobrzegu. Obyśmy pamiętali, by w życiu naszym odpowiadać na Jezusowe wezwanie: „Idźcie i głoście…” (Mt 10,7), by nasze pielgrzymowanie przyniosło błogosławione owoce. Szczęść Boże!
Eugenia Dąbkowska.