You are currently viewing Uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego

Uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego

W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 15:00 w naszej świątyni została odprawiona Uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego. Przewodniczył jej ksiądz Paweł Kowalski. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zgromadzeni wierni modlili się słowami Koronki, wyrażając Bogu swoją wdzięczność i dziękczynienie za Jego Miłosierdzie, o którym nam przypomniał przez św. Siostrę Faustynę. Ksiądz Paweł wskazał zgromadzonym, że z modlitwą tą związane są wielkie łaski i obietnice, o których mówił Jezus siostrze Faustynie Kowalskiej: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Przygotowaniem naszej parafii do tego święta była nowenna, odprawiana przez 9 dni o godzinie 15.00, poczynając od Wielkiego Piątku, w której wierni modlili się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Jak każdego roku – na Niedzielę Miłosierdzia Bożego członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotowali kosz pełen cytatów z “Dzienniczka” Św. Faustyny.
(sk)
zdjęcia Tadeusz Jończyk