You are currently viewing Nasza diecezja ma nowych kapłanów – wśród nich ks. Marek Mazgaj

Nasza diecezja ma nowych kapłanów – wśród nich ks. Marek Mazgaj

W sobotę, 20 maja, w przeddzień Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego czterech diakonów naszej diecezji przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu: Maksymilian Atałap z Koszalina, Michał Burzyński z Piły, Ksawery Kalicki z Darłowa i Marek Mazgaj z Koszalina. Święceń udzielił im bp Zbigniew Zieliński w koszalińskiej katedrze.
Tuż przed święceniami kandydaci odbyli 5 – dniowe rekolekcje w domu sióstr Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu, które poprowadził ks. Piotr Skiba, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Wczoraj zaś, zgodnie z wymogami i przepisami kodeksu prawa kanonicznego, w kaplicy seminaryjnej diakoni, po wyznaniu wiary złożyli przyrzeczenia, m.in. wierności nauce Kościoła, wierności biskupowi i pracy duszpasterskiej w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej oraz zaświadczyli, że do święceń kapłańskich przystępują z wolnej i nieprzymuszonej woli. Podpisali także stosowne dokumenty.
W sobotę, już podczas uroczystej Mszy św., po liturgii słowa nastąpiła pierwsza część obrzędu – przedstawienie kandydatów i prośba o przyjęcie ich do grona wybranych i otrzymania godności święceń. Podczas homilii bp Zbigniew Zieliński kilkakrotnie przywoływał słowa Chrystusowego pytania: “Czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci?”. Nawiązywał do czasu narodzin powołania, podkreślając, że dzisiaj nawet w wirtualnej przestrzeni takie powołanie może zrodzić się w sercu młodego człowieka. Wspominał także słowa swojej własnej mamy, która, gdy wyjawił jej wolę swojego pójścia do seminarium powiedziała: “By być dobrym księdzem, trzeba być dobrym człowiekiem”. Mówił także o formacji seminaryjnej, o zadaniach i wyzwaniach w życiu kapłana, o wierności kapłaństwu i miłości do Kościoła. Składając życzenia przyszłym kapłanom, poprosił, by byli odpowiedzialni za Kościół, a także zachęcił: “Pokochajcie tę diecezję, a będziecie szczęśliwi”. Po homilii diakoni, już wobec wszystkich zgromadzonych w świątyni wyrazili wolę przyjęcia sakramentu święceń, przyrzekali głoszenie Ewangelii jako posługę słowa w pilności i mądrości wobec ludu Bożego, a na znak posłuszeństwa pasterzowi diecezji, złożyli swoje dłonie w dłonie biskupa. Kolejnym, ważnym elementem była Litania do Wszystkich Świętych, podczas której diakonii w geście głębokiego uniżenia przed Panem Bogiem leżeli krzyżem, twarzą do ziemi. W Kościele, od wieków postawa ta nazywana jest prostracją. Najistotniejszym jednak elementem sakramentu święceń było nałożenie na głowę diakonów rąk biskupa, rąk pozostałych biskupów oraz wszystkich obecnych kapłanów, a także modlitwa święceń. Jest to gest epikletyczny – przekazanie Ducha Świętego i urzędu w Kościele. Kandydaci do kapłaństwa, w tym momencie, z pomocą łaski Bożej otrzymali niezatarte znamię Ducha Świętego – diakoni stali się kapłanami. Chwilę później nowo wyświęconym kapłanom nałożono szaty liturgiczne: stułę, na sposób właściwy kapłanom i ornat. Potem nastąpił obrzęd namaszczenia dłoni neoprezbiterów olejem krzyżma. To namaszczenie miało za zadanie jeszcze lepiej przysposobić ich do sprawowania świętych czynności. Namaszczone dłonie mają bowiem stać się narzędziami i naczyniami łask Bożych, są niejako wieczystą pieczęcią wypaloną przez Boga. Dopełnieniem obrzędów było przekazanie pateny z chlebem i kielicha z winem, a także przekazanie znaku pokoju przez biskupów i pozostałych prezbiterów. Następnie nowo wyświęceni kapłani podeszli do ołtarza, by wraz z biskupem ordynariuszem i innymi kapłanami koncelebrować swoją pierwszą w życiu Mszę św. Pod koniec uroczystości przyszedł czas na podziękowania od neoprezbiterów, a po błogosławieństwie na spotkanie z najbliższymi, na życzenia i zrobienie wspólnych fotografii.
Spośród całej czwórki neoprezbiterów najbardziej bliski kołobrzeżanom, a przede wszystkim wiernym naszej parafii jest ks. Marek Mazgaj, który przez rok (2021/2022) odbywał tutaj swoją praktykę. Dał się wówczas poznać, jako gorliwy, pokorny i sumienny kleryk, bardzo życzliwy, wrażliwy, skromny i jakże często uśmiechnięty. Mogliśmy go spotkać w bazylice, pomagającego naszym kapłanom przy ołtarzu lub prowadzącego różne nabożeństwa. A uczestnicy Kręgu Biblijnego wielokrotnie mieli okazję posłuchać jego wykładów i przekonać się o umiejętnościach, szerokiej wiedzy ks. Marka i znajomości Pisma Świętego.
Ks. Marek Mazgaj, również w naszej świątyni będzie sprawował swoją Mszę św. prymicyjną. Już dzisiaj zapraszamy na niedzielę, 4 czerwca, na Mszę św. o godz. 13.00
Wszystkim neoprezbiterom, a zwłaszcza ks. Markowi życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego i stałej, czułej obecności Matki Bożej – Opiekunki kapłanów. Bądźcie solą ziemi i światłem dla świata! Bądźcie dobrymi pasterzami i przewodnikami dla swoich owiec!

Katarzyna Paciorkowska
zdjęcia: https://www.facebook.com/diecezjakoszalin