You are currently viewing Spotkanie modlitewne w godzinie śmierci św. Jana Pawła II

Spotkanie modlitewne w godzinie śmierci św. Jana Pawła II

Przedstawiamy zdjęcia ze spotkania modlitewnego w godzinie śmierci św. Jana Pawła II, pod tablicą upamiętniającą udział w uroczystościach 975 lecia ustanowienia biskupstwa w Kołobrzegu z udziałem ówczesnego metropolity krakowskiego, ks. kardynała Karola Wojtyły.
zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk.