You are currently viewing Narodzenie Pańskie A.D. 2022

Narodzenie Pańskie A.D. 2022

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne … (J 3, 16)

Bóg podzielił się z nami najcenniejszym Darem, jaki posiadał – swoim Synem.  Zrobił to bo „umiłował”, bo pokochał człowieka.

Życzymy Wam, abyście każdego dnia doświadczali tej Miłości Boga, w waszych sercach, w waszych domach i rodzinach i abyście umieli się tą miłością dzielić ze wszystkimi, których Bóg postawi na Waszej drodze. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Duszpasterze