You are currently viewing Skarby parafii-siostry felicjanki

Skarby parafii-siostry felicjanki

Dom lokalny sióstr felicjanek w Kołobrzegu, pw. Matki Bożej Królowej Świata, został erygowany 1września 1960 roku. Pierwsze felicjanki podjęły pracę katechetyczną, a w kolejnych latach także posługę ubogim i chorym, pracę kancelaryjną i w zakrystii. Na codzienność sióstr składa się wiele wymiarów. Na pewno tym najbardziej widocznym jest wykonywana przez nie praca. Obecnie dwie siostry posługują w Domu Księży Emerytów jako pielęgniarka i zakrystianka w kościele rektoralnym. Pozostałe siostry pracują w parafii, pełniąc obowiązki kancelistki, zakrystianki i katechetek w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4.
Siostry, które są duchowymi córkami bł. Matki Angeli Truszkowskiej, od pierwszych lat życia zakonnego pamiętają, „by tym bardziej prowadzić życie duchowe, im więcej oddają się zewnętrznym obowiązkom”. Dlatego też codziennie wspólnotowo uczestniczą we Mszy św., trwają na codziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego w bazylice i domowej kaplicy. Ponadto wspierają rodziny osób powołanych, opiekują się Rodziną Felicjańską, prowadzą scholę dziecięcą Kołobrzeskie Nutki, modlą się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także towarzyszą młodym w rozeznawaniu swojej drogi życiowej, „aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony”.
s.Katarzyna
na zdjęciu: Błogosławiona Maria Angela Truszkowska. Założycielka Sióstr Felicjanek.