You are currently viewing Profesja wieczysta siostry Jany Marii i siostry Marii Weroniki

Profesja wieczysta siostry Jany Marii i siostry Marii Weroniki

Dnia 26 sierpnia, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, dwie siostry felicjanki – s. Maria Weronika i s. Jana Maria, w Domu Prowincjalnym Sióstr Felicjanek w Warszawie złożyły wieczystą profesję ślubów. Siostra Jana pochodzi z Kołobrzegu. Przez wiele lat pracowała jako katechetka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich oraz aktywnie uczestniczyła w życiu naszej parafii. Natomiast siostra Weronika przez rok pracowała w zakrystii, dbając o liturgię i wystój bazyliki.
W Uroczystości wziął udział ks. Proboszcz Andrzej Pawłowski oraz siostry felicjanki pracujące w parafii. Życzymy Siostrom Profeskom wielu łask Bożych, opieki świętych patronów oraz świętości życia na miarę Założycielki Zgromadzenia, bł. Marii Angeli Truszkowskiej.
s. Katarzyna M.