You are currently viewing Powakacyjne spotkanie liderów grup parafialnych

Powakacyjne spotkanie liderów grup parafialnych

W czwartek, 05 października b.r. w refektarzu parafii konkatedralnej odbyło się powakacyjne spotkanie liderów grup parafialnych. Pod nieobecność ks. proboszcza spotkanie poprowadził ks. Paweł Kowalski. Na spotkaniu omówiono przygotowania do nadchodzących ważnych wydarzeń w parafii konkatedralnej. Uzgodniono, które grupy parafialne w jakich dniach będą przygotowywały się do przeprowadzenia nabożeństw różańcowych. Omówiono także szczegóły przebiegu ostatniej w tym roku procesji fatimskiej. Ks. Paweł uzyskał informacje od liderów, kto z ich grup będzie reprezentantem w tworzonej Radzie Parafialnej. Na spotkaniu poruszono temat zbliżających się kolejnych Dni Papieskich, i udziału w ich przebiegu poszczególnych grup. Na uwagę zasługuje deklaracja grupy ministranckiej o przygotowaniu cytatów z nauczania św. Jana Pawła II na niedzielę misyjną, a jednocześnie Dzień Papieski. W tym dniu na uroczystej Mszy św. o godz. 11.30 będzie miało miejsce rozstrzygnięcie XI Parafialnego Konkursu „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”, o czym poinformowała Katarzyna Paciorkowska. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.
(rc)