You are currently viewing Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 26.03.2023

Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 26.03.2023

Pytanie: Podaj imiona sióstr Łazarza.

Odpowiedź znajduje się we fragmencie Ewangelii, którą czytaliśmy na Mszy w 5 Niedzielę Wielkiego Postu (J 11, 1-45). Odpowiedzi zapisane na kartkach można wrzucić przed Mszą Świętą o godz. 11:30 w niedzielę do koszyczka znajdującego się przed ołtarzem. Losowanie nagród na zakończenie Mszy Świętej.