You are currently viewing 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, obchodzoną w Kościele 26 sierpnia, zawdzięczamy staraniom bł. Honorata Koźmińskiego. W czasach zaborów, po upadku powstania styczniowego Jego wysiłki koncentrowały się na utrzymaniu jedności narodu polskiego wokół Matki Najświętszej – Królowej Polski. Wspólnie z ówczesnym przeorem Jasnej Góry o. Euzebiuszem Rejmanem prosili papieża św. Piusa X, by ustanowił Święto Matki Bożej Częstochowskiej. Stało się tak w 1904 roku, zaś w 1931 papież Pius XI wyraził zgodę, by to święto obchodzono w całej Polsce.
Cudowny wizerunek Matki Bożej jest obecny na Jasnej Górze od kilkuset lat. Co roku przed oblicze Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej, jak pisał Bp. Jan Długosz, przybywają miliony wiernych z całego świata. Co roku w miesiącach wakacyjnych do Matki Bożej zmierzają pielgrzymki piesze, rowerowe, motocyklowe i wiele innych. To przed Jej obliczem zapadają kluczowe decyzje wiernych. To Ona sprawia, że korzystają z sakramentu pokuty i pojednania. To tu mają miejsce najważniejsze celebracje religijne, a niejednokrotnie i państwowe.
Obraz Matki Bożej został ukoronowany koronami papieskimi w 1717 roku. Ponownej koronacji dokonano w roku 1910. Zakrywa go srebrna zasuwa z roku 1723, na której widnieje artystyczna kompozycja odnosząca się do Niepokalanego Po­częcia NMP. Przed obrazem codziennie o godz. 21 ma miejsce Apel Jasnogórski, transmitowany na cały świat przez Radio Maryja.
Zapraszamy na Msze św. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w dniu 26 sierpnia 2023r o godz. 7.00 i 8.00 do kołobrzeskiej bazyliki.
Stanisław Kurdybacha
źródło: https://www.niedziela.pl/
zdjęcie: https://fiat.fm