You are currently viewing XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Od 14 do 20 kwietnia 2024 roku przeżywamy XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpoczęła go 14 kwietnia Niedziela Biblijna. Można powiedzieć, że jest to obchodzony corocznie tydzień refleksji nad Biblią. Tydzień Biblijny jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Co roku przebiega pod innym hasłem, towarzyszy mu wiele lokalnych wydarzeń. Są to rekolekcje, maratony czytania Biblii, czy spotkania z biblistami. W tym czasie wierni są zachęcani do intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich. Tegoroczny cytat wybrany specjalnie na ten dzień pochodzi z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie” (Dz 2, 42).

Dlaczego czytać Pismo święte?

Gdybym miał wymieniać to powiedziałbym o czterech najważniejszych powodach, dla których należy czytać Biblię:
Po pierwsze. Poznajemy prawdę o Bogu i o świecie, czyli zdobywamy najważniejszą dla nas wiedzę. Bez tej podstawowej wiedzy nie odkryjemy sensu naszej wiary, a co za tym idzie i sensu naszego życia.
Po drugie. Rozważanie Słowa Bożego pozwala odkrywać prawdę o sobie. Biblia pozwala mi zrozumieć siebie samego. Dzięki Biblii mogę zrozumieć swoje życie, właściwie odczytać, to, co dzieje się w moim życiu, odkryć, w jakim miejscu życia jestem. Wszystko, co przeżywam, radości i smutki, jakiekolwiek doświadczenia życiowe, odnajdę na kartach Pisma Świętego.
Po trzecie. Czytanie Słowa Bożego pozwala rozwiązywać problemy codzienności, ponieważ w Słowie Bożym Jezus Chrystus, żywy Bóg, mówi do mnie w konkretnych okolicznościach mego życia.
Po czwarte. Słowo Boże jest niezbędne do przemiany życia. Każdorazowo, kiedy staję przed Bogiem w sakramencie pokuty, otrzymuję słowo od Boga, które powinno mnie prowadzić. Jezus bardzo konkretnie mówi do nas w każdej naszej słabości. Dla każdej naszej słabości jest odpowiednie słowo, które ma moc, Słowo Boga żywego.
Słowo Boże ma moc! Kiedy Jezus powiedział: „Dziewczynko, mówię ci wstań” (Mk 5, 41), ona wstała. „Łazarzu wyjdź na zewnątrz” (J 11, 43) i Łazarz wychodzi. „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Mt 9, 6), paralityk wstaje, bierze łoże i idzie do domu. Kiedy Apostołowie byli w więzieniu, modlili się wielbiąc Boga, a „natychmiast z ich nóg opadły kajdany” (Dz 16, 26), trzęsienie ziemi zburzyło więzienie.
Pozostaje jedynie zachęcić do czytania Słowa Bożego – indywidualnie, w rodzinach czy wśród znajomych – do dzielenia się tym słowem, czyli rozmowy o tym, co Pan Bóg mówi do mnie w tym słowie, jak ja to rozumiem. Święty Hieronim mawiał, że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. To jak? Chcesz Go poznać?