You are currently viewing Rocznica święceń kapłańskich księdza Jerzego Lubińskiego

Rocznica święceń kapłańskich księdza Jerzego Lubińskiego

Jubileusz 49 rocznicy święceń kapłańskich przeżywa ksiądz Jerzy Lubiński. Cieszymy się, że jest ksiądz z nami, bardzo cenimy sobie pomoc, jakiej udziela ksiądz w różnych dziedzinach życia naszej parafii. Dziękujemy za przykład modlitwy, sprawowanie Eucharystii, za udzielone rady i niesioną pomoc duszpasterską w konfesjonale. Msza Święta w intencji jubilata została odprawiona w piątek, 16 czerwca 2023 roku. Dokładnie 49 lat temu, 16 czerwca 1974 roku ksiądz Jerzy przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ignacego Jeża. Od lipca 2018 roku z olbrzymim zaangażowaniem służy pomocą duszpasterską w parafii WNMP w Kołobrzegu. Niech dobry Bóg obdarza księdza obfitością swoich łask, zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. (SK)