You are currently viewing Rekolekcje z pisaniem ikony „Chrzest Jezusa w Jordanie”

Rekolekcje z pisaniem ikony „Chrzest Jezusa w Jordanie”

„Ikona maluje prawdziwy związek rzeczywistości empirycznej z rzeczywistością transcendentną”.
prof. Jerzy Nowosielski
Ikona „Chrzest Jezusa w Jordanie” była tematem rekolekcji z pisaniem ikony, jakie w dniach 19-24 lutego 2024 r. odbyły się w parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. Po raz kolejny warsztaty poprowadził Roman Zięba, ikonopis, pielgrzym Bożego Miłosierdzia. Pięcioro uczestników tego niezwykłego czasu rekolekcji, jaki rodzi się w miarę wchodzenia w świat ikony, doskonaliło swoje umiejętności i angażowało się w proces tworzenia ikony. Pierwszy raz, odkąd organizowane są warsztaty pisania ikon przy parafii konkatedralnej, uczestnicy samodzielnie wykonywali kompozycję układu postaci i szczegółów ikony na podstawie wzorca. Roman Zięba czuwał, by scena Chrztu Jezusa, została przedstawiona zgodnie z opisem w trzech Ewangeliach synoptycznych. Ikony były wykonywane według tradycyjnych zasad pisania ikon, w klasycznej technice temperowej, na gruntowanym podobraziu drewnianym. Każdy uczestnik we wspólnocie, która zawiązała się w tym wspólnie spędzonym czasie, miał równocześnie swoją przestrzeń do indywidualnego spotkania ze światem ikony, by przez to pogłębić osobistą relację z Bogiem. Praca nad ikoną tradycyjną metodą tempery, połączona z modlitwą daje świadomość życia w obecności Bożej, nadaje życiu człowieka właściwy porządek, proporcje i harmonię.
Poświęcenie ikon powstałych w czasie rekolekcji odbędzie się w sobotę, 2 marca na Mszy św. o godzinie 19.00. Następnie ikony te zostaną zaprezentowane w niedzielę na wystawie przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego.
(sk)

Fot. Roman Zięba