You are currently viewing Październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

Październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, który w szczególności jest poświęcony Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Co to jest różaniec? Nazwa ta, której dzisiaj używamy, została określona dopiero około XV wieku. Od łac. rosarium, tzn. kwiat róży i ma symbolizować kwiaty, które składamy Matce Bożej za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Czy dawniej różaniec wyglądał tak jak dzisiaj? Nie. Przez wieki był on kształtowany, by dotrzeć do nas w takiej formie, jaką znamy obecnie. Zachętą do powstania tejże modlitwy, były słowa św. Pawła zachęcające do trwania na modlitwie. I tak wraz z rozwojem ruchu pustelniczego zaczęto odmawiać modlitwę, Ojcze Nasz w ilości 150 razy. W XI w. spotykamy u benedyktynów praktykę modlitwy Imieniem Jezus, odmawianej 10, 33 bądź 50 razy. Za ojca różańca uważa się, św. Dominika, któremu Maryja objawiła się w lesie i zachęciła do odmawiania Ojcze Nasz i Pozdrowienia Anielskiego, 15 x Ojcze Nasz i 150 razy Zdrowaś Maryjo, na wzór Psałterza Dawidowego. W XIII ukształtowały się tajemnice różańcowe, które znamy dzisiaj. Ostateczną formę różaniec uzyskał w 1521 r., ukształtowaną przez dominikanina Alberta de Castella a papież św. Pius V w 1569 roku opisał owoce zebrane przez św. Dominika i zachęcał do jego odmawiania. Na cały kościół modlitwa różańcowa została rozszerzona dopiero w 1716 roku przez papieża Klemensa XI po wygranej bitwie w Belgradzie nad Turkami. W 1885 roku papież Leon XIII ustanowił miesiąc październik jako miesiąc modlitwy różańcowej. W 1887 roku Maryja w Gietrzwałdzie zachęca nas do odmawiania różańca, z podobnym apelem zwróciła się Matka Boża w 1917 roku do trójki dzieci w Fatimie. Wielkim Orędownikiem modlitwy różańcowej był św. Jan Paweł II, to za jego przyczyną dodano w 2002 roku tajemnice światła.
Różaniec – mógłby ktoś powiedzieć, że to modlitwa maryjna. Tak, ale nie do końca. Jest to modlitwa włączająca nas w tajemnice zbawienia i poprzez powtarzanie uczymy się przybierać postać ucznia Pańskiego, gotowego pełnić jego wolę tak jak Maryja. Różaniec wycisza i pomaga nam spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy, Bożej perspektywy. Zachęcam wszystkich do wspólnego odmawiania różańca Świętego czy to w kościele czy w domu.  Szczególnie w miesiącu październiku zapraszam od poniedziałku do piątku na Mszę św. o godzinie 17.00, po niej na wspólną modlitwę różańcową. W soboty i niedziele wspólnie modlimy się na różańcu o godzinie 18.00.
A jeśli droga siostro lub bracie masz trochę wolnego czasu i masz możliwość zaangażowania się w Żywy Różaniec by odmawiać jedną dziesiątkę różańca codziennie to zapraszam. Czekamy na Ciebie.
Marcin Gawlikowski.