You are currently viewing Święcenia diakonatu…

Święcenia diakonatu…

Dzielimy się radością, że w niedzielę, 6 czerwca, w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie w czasie Mszy o godz. 15.00 dwóch alumnów naszego seminarium (Jakub Sitarz z parafii pw. św. Marcina w Koszalinie i Mateusz Wasilewski z parafii św. Wojciecha w Koszalinie) przyjmie święcenia diakonatu z rąk biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

Wkrótce rozpoczną oni swoje sześciodniowe rekolekcje przed święceniami. Polecamy kandydatów na diakonów wspólnej modlitwie nas wszystkich.

Obowiązujący wciąż rygor sanitarny sprawi, że udział w tej liturgii będzie podlegał ograniczeniom.

Ks. Jarosław Kwiecień

Rektor WSD w Koszalinie