You are currently viewing Wielkopostne Czuwanie Młodych

Wielkopostne Czuwanie Młodych

W sobotę 16 marca 2024 roku odbyło się w naszej bazylice konkatedralnej Wielkopostne Czuwanie Młodych pod przewodnictwem  ks. bp Krzysztofa Zadarko. Na początku czuwania wniesiono zapalony  paschał, a chwilę później Vanessa wygłosiła świadectwo o swoim spotkaniu z Panem Jezusem, i o swojej drodze do przyjęcia sakramentu Chrztu św. Przed ołtarzem została ustawiona ikona, do której nawiązał w swoim kazaniu ks. biskup Krzysztof, prosząc, byśmy patrząc w jej głębię weszli w relację z Panem Jezusem, realną, głęboką, pełną miłości i zaufania.
Po słowie, które skierował do Nas ksiądz biskup nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Uczestnicy czuwania podchodzili do dwóch naczyń wypełnionych wodą święconą i czynili na sobie znak krzyża, brali świeczki i stawiali je przed ikoną w chwili ciszy, zadumy i modlitwy, przypominając sobie na ile to możliwe, swój chrzest.
Czuwanie było okazją do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W przeżyciu dobrze i głęboko Wielkopostnego Czuwania Młodych, pomagała Nam  diakonia muzyczna „Tyle Dobrego”, którą moderuje i prowadzi ksiądz Arkadiusz Oslislok. Na zakończenie Wielkopostnego Czuwania Młodych ksiądz biskup udzielił wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa z zachętą do dobrego i owocnego przeżycia zbliżających się Świąt Wielkanocnych poprzedzonych obchodami Świętego Tridum Paschalnego. Czuwanie trwało dwie godziny i uczestniczyło w nim ponad dwustu młodych ludzi z naszego dekanatu.
(mg)