You are currently viewing Patronalne święto Akcji Katolickiej

Patronalne święto Akcji Katolickiej

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej obchodził swoje patronalne święto. Członkowie Stowarzyszenia wraz z pocztem sztandarowym zgromadzili się na Mszy św. o godz. 10:00, by w pierwszej kolejności oddać cześć i chwałę Jezusowi Chrystusowi – Królowi Wszechświata a także, by wspólnie modlić się o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla całej Wspólnoty oraz o zdrowie dla ks. Andrzeja Zaniewskiego – diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz dr Andrzej Pawłowski, a homilię wygłosił duchowy opiekun Akcji Katolickiej ks. dr Zygmunt Czaja.
Po Mszy św. przyszedł czas na radosne świętowanie i wspólne rozmowy. W sali Św. Rodziny odbyło się spotkanie przy kawie i obficie zastawionym stole.
Powstanie stowarzyszenia dla laikatu, czyli Akcji Katolickiej zainicjował po raz pierwszy papież Pius X, który od początku swego pontyfikatu podkreślał potrzebę ścisłej współpracy duchowieństwa i świeckich. Struktury Akcji Katolickiej w Polsce zaczęły się jednak tworzyć dopiero za pontyfikatu papieża Piusa XI, który w roku 1930r. zatwierdził pierwszy statut polskiej Akcji Katolickiej.
Najważniejszym celem Akcji Katolickiej jest kształtowanie dojrzałych postaw ludzi wierzących, którzy w poczuciu odpowiedzialności za Kościół świadomie i odważnie będą szerzyli wartości chrześcijańskie w różnych przestrzeniach życia, zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, zawodowym czy społecznym.
Akcję Katolicką od innych wspólnot wyróżnia to, że nie opiera się wyłącznie na duchowej formacji członków, ale także na pracy na rzecz parafii (i nie tylko parafii), której owoce są widoczne w bardzo konkretnych działaniach.
Czym zajmują się członkowie naszej Akcji Katolickiej?
Tego można się łatwo dowiedzieć. Wszyscy zainteresowani i zaciekawieni niech poczują się zaproszeni na spotkania AK, które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy!
(kp)