You are currently viewing Msza Święta, nabożeństwo fatimskie i procesja ze świecami ulicami miasta

Msza Święta, nabożeństwo fatimskie i procesja ze świecami ulicami miasta

Od szeregu lat każdego –  13 dnia miesiąca od maja do października –  w naszej parafii odbywają się nabożeństwa „Fatimskie”.  W dniu 13 czerwca 2023 roku w bazylice kołobrzeskiej o godzinie 19.00 odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Łukasz Kwiatkowski. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni w kościele wspólnie odmówili różaniec. Następnie ulicami naszego miasta przeszła procesja fatimska, w której udział wzięli księża, siostry zakonne, liturgiczna służba ołtarza oraz liczni wierni. W czasie marszu śpiewano pieśni maryjne.
Ponad sto lat temu 13 czerwca Matka Boża po raz trzeci ukazała się trojgu dzieciom. Przypominamy treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku na podstawie Wspomnień Siostry Łucji:
13 czerwca 1917 r. po odmówieniu różańca z Hiacyntą, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja.
– „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”
– „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę”.
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
– „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku”.
– „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba”.
– „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca” (Tu z pośpiechu Łucja opuściła koniec zdania, który w innych dokumentach brzmi następująco: „Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”).
– „ Zostanę tu sama?” – zapytałam ze smutkiem.
– „Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.
Stanisław Kurdybacha
zdjęcia i film Tadeusz Jończyk
Źródło: https://sekretariatfatimski.pl