You are currently viewing Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Bożej Miłości

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Bożej Miłości

Druga Niedziela Wielkanocna w Kościele Katolickim obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Polsce, dla wszystkich diecezji wprowadził ją Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995r., a w dniu kanonizacji  Siostry Faustyny, czyli 30 kwietnia 2000r. święto to zostało ogłoszone dla Kościoła na całym świecie. Miłosierdzie Boże to jedna z najważniejszych prawd naszej wiary, którą w „Dzienniczku” przypomniała nam Św. Faustyna Kowalska.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia nie jest przypadkowy. Na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego. Ustanowienie przez samego Jezusa święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii Męki i Zmartwychwstania Chrystusa podkreśla Źródło, z którego mamy czerpać tę tajemnicę wiary. Nie byłoby bowiem Odkupienia, gdyby nie było Miłosierdzia Boga. Jezus pragnął także, by do celebracji Niedzieli Miłosierdzia Bożego przygotowywać się specjalną Nowenną rozpoczynającą się w Wielki Piątek, połączoną z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia. O obchodzeniu tego święta mówił siostrze Faustynie aż kilkanaście razy, co wielokrotnie skrzętnie notowała w swoim „Dzienniczku”. Jezus określił dokładnie nie tylko miejsce dla tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także cel jego ustanowienia i sposób obchodzenia. W 1931r. w Płocku, podczas jednego z objawień mówił siostrze Faustynie o ustanowieniu tego święta, a na kartach „Dzienniczka” polskiej mistyczki znajdujemy taki oto zapis słów Chrystusa: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz 299) Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. (Dz. 699)
Pan Jezus obiecuje nam wszystkim, że nawet największy grzesznik, jeśli tylko szczerze się nawróci, a w Święto Miłosierdzia Bożego przyjmie Komunię świętą – otrzyma łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar, czyli tak wielki dar czystości duszy, jaki otrzymujemy w chwili chrztu świętego! Jednak, aby tę łaskę otrzymać musimy być w stanie łaski uświęcającej, wolni od przywiązania do grzechu, nawet tego lekkiego. Należy się także zatroszczyć o postawę całkowitego zaufania Bogu, a także o świadczenie czynów miłosierdzia poprzez słowa, czyny i modlitwę. Obietnice, które Jezus dla nas wszystkich przygotował dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw. Możemy w tym dniu prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy był zgodny z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Pamiętajmy, że wola Boża sama w sobie jest już miłością i miłosierdziem. Bóg przecież niczego innego dla nas nie pragnie jak tylko i wyłącznie naszego dobra.
Niedziela Miłosierdzia Bożego powinna każdego z nas zatrzymać choćby na parę chwil przy Jezusie Miłosiernym. Jest to także czas radości dla nas, warto w tym dniu uwielbić i podziękować Panu Bogu za okazany nam dar wielkiej miłości. Nie zmarnujmy szansy, by zanurzyć nasze serca i dusze w morzu Miłosierdzia Bożego i dostąpić niezwykłej łaski oczyszczenia, przebaczenia i dobroci Boga.
Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy w niedzielę do bazyliki na godz. 15:00, na uroczystą Godzinę Miłosierdzia.
Przez całą niedzielę przed Obrazem Miłosierdzia Bożego będzie stał kosz z cytatami z „Dzienniczka” Św. Faustyny, które przygotowali członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Każda karteczka będzie zawierała słowa Chrystusa, które dla czytającego mogą stać się inspiracją, mogą dotknąć serca, albo sprowokować do zastanowienia lub zatrzymania się nad tym, co najważniejsze.

Jezu, ufam Tobie!