You are currently viewing Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 28.01.2024

Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 28.01.2024

Pytanie: Jak brzmi nazwa miejsca, w którym Pan Jezus nauczał?

Odpowiedź znajduje się we fragmencie Ewangelii, którą czytaliśmy na Mszy w 4 Niedzielę Zwykłą (Mk 1, 21-28). Odpowiedzi zapisane na kartkach można wrzucić przed Mszą Świętą o godz. 11:30 w niedzielę do koszyczka znajdującego się przed ołtarzem. Losowanie nagród na zakończenie Mszy Świętej.