You are currently viewing Dyspensa Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na piątek 4 czerwca

Dyspensa Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na piątek 4 czerwca

page1image7121056

BISKUP KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

DYSPENSA

W czwartek 3 czerwca 2021 r. jako wspólnota Kościoła będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która stanowi okazję do wyrażenia naszej wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, w sposób publiczny. Następujący po tej uroczystości piątek, 4 czerwca 2021 r., jak wszystkie piątki całego roku jest dniem, który posiada charakter pokutny (kan. 1250 i 1251 KPK).

Chcąc podkreślić radość jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym Wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim Wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 4 czerwca 2021 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

Korzystających z dyspensy, zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

Koszalin, dnia 29 maja 2021 r. Znak: B 23 – 6/21

page1image7118976 page1image7110864

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

ks. dr Wacław Łukasz Kanclerz Kurii