You are currently viewing “Chrystus Zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja”

“Chrystus Zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja”

Pusty grób głosi światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg. To Bóg, który miłuje człowieka i chce jego szczęścia. 

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, który jest zawsze obecny na drogach naszego życia, będzie dla Was źródłem prawdziwej radości, nadziei i pokoju w sercach.

Duszpasterze