You are currently viewing Rocznice święceń kapłańskich

Rocznice święceń kapłańskich

Maj i czerwiec to dwa miesiące w roku, w których we wszystkich diecezjach całej Polski odbywają się święcenia kapłańskie. Nic więc dziwnego, że są to również miesiące jubileuszowych rocznic tego wydarzenia. Nie inaczej jest w naszej konkatedralnej parafii. Przypadające w najbliższych dniach rocznice święceń kapłańskich przypominają nam wszystkim, że w życiu każdego prezbitera był taki niezwykły dzień, w którym poprzez nałożenie rąk biskupa został on włączony w Chrystusowe kapłaństwo. Bez względu na wiek i doświadczenie, bez względu na ilość przeżytych lat i zerwanych kartek z kalendarza przez księdza – kapłaństwo zawsze jest i na zawsze pozostanie wielkim darem, tajemnicą, zobowiązaniem i wybraniem!
Już w sobotę, 20 maja swoją 28. rocznicę święceń kapłańskich będzie przeżywał ks. proboszcz Andrzej Pawłowski, a 6. rocznicę ks. Adam Pałka. Kilka dni później, 27 maja ks. Zygmunt Czaja będzie obchodził jubileusz 39. rocznicy kapłaństwa. Pozostali księża to Jubilaci czerwcowi – ks. Paweł Kowalski będzie świętował 12. rocznicę – 4 czerwca, a ks. Łukasz Kwiatkowski 15. rocznicę – 7 czerwca. Pamiętajmy także o seniorach: o ks. Jerzym Lubińskim i o ks. Józefie Potyrale, którzy tak często pomagają w naszej parafii. Ks. Jerzy, 16 czerwca będzie obchodził jubileusz 49. rocznicy święceń, a ks. Józef, 24 czerwca będzie przeżywał jubileusz aż… 67. rocznicy święceń kapłańskich!
Wszystkim naszym drogim Jubilatom życzymy kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego! Dziękujemy Wam za to, że jesteście!
Św. Jan Maria Vianney mówił: “Dobry pasterz według Bożego Serca jest największym skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego Miłosierdzia” (…) “Gdyby nie było księży, nie mielibyśmy Pana Jezusa w tabernakulum” (…) “Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia lecz z miłości… “(…) “Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich, to on otwiera bramę, on jest ekonomem dobrego Boga, zarządcą jego dóbr”.
Drodzy Księża – Jubilaci!
W wieczerniku Chrystus powiedział: “Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
Niech wiara w Boskiego Nauczyciela daje Wam siłę, byście z radością i ufnością spoglądali w przyszłość. Chrystus bardzo na Was liczy! Niech Jezus pomaga Wam upodobnić się do Niego w pokorze i miłości, by dzięki Jego łasce dostąpić też udziału w Jego Bóstwie. Niech dobry Bóg rozjaśnia wszystkie trudy kapłaństwa blaskiem swej bliskości i obecności, a każdy dzień niech stanie się dla Was okazją do gromadzenia skarbów duchowych, które prowadzą do świętości. Niech Duch Święty obsypuje Was swoimi darami, męstwem w działaniu, wiernością i wytrwałością, a Matka Boża pomaga trwać w miłości do Chrystusa i uczy, jak dostrzegać i dziękować za te, nawet najdrobniejsze promyki dobra i radości dnia codziennego. Życzymy, by głoszone przez Was Słowo Boże zawsze było ziarnem, które wyda piękny owoc! Niech Bóg obficie Wam, drodzy Księża – Jubilaci błogosławi!
A my, parafianie zapewniamy o modlitewnej pamięci.

Szczęść Boże!

Katarzyna Paciorkowska