You are currently viewing Piesza Koszalińsko-Kołobrzeska Pielgrzymka na Jasną Górę…

Piesza Koszalińsko-Kołobrzeska Pielgrzymka na Jasną Górę…

PIESZA PIELGRZYMKA KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESK

Szczęść Boże,

1 sierpnia, ze Skrzatusza po raz czterdziesty wyruszy na pątniczy szlak Piesza Pielgrzymka Koszalińsko–Kołobrzeska.

Pragniemy zaprosić do wspólnego świętowania również wszystkich tych, którzy tworzyli pielgrzymkę w poprzednich latach: dyrektorów, przewodników grup, pilotów, ojców duchownych, kwatermistrzów, służby porządkowe i medyczne, a przede wszystkim samych pielgrzymów.

Bądźmy w Skrzatuszu razem. Niech będzie to nasze wspólne dziękczynienie za kolejne lata pielgrzymowania. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Zadarki rozpocznie się o godz. 12.00.

Nasze świętowanie będzie trwać kolejne trzynaście dni.

Zapraszamy do spotkań na trasie, a w sposób szczególny zapraszamy 13 sierpnia na Jasną Górę, kiedy to staniemy u stóp naszej Pięknej Pani, aby złożyć Bogu przez Jej wstawiennictwo dziękczynienie za dar pielgrzymowania w tym szczególnym, jubileuszowym czasie.

Wejście 40.PPKK na jasnogórski szczyt o godz. 8.20. Eucharystia na wałach o godz. 11.30.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów i pielgrzymów 40.PPKK

ks. Marcin Kościński – dyrektor pielgrzymki