You are currently viewing X Diecezjalny Dzień Dziecka w Skrzatuszu

X Diecezjalny Dzień Dziecka w Skrzatuszu

W sobotę 15 czerwca, w łączności z pierwszym Światowym Dniem Dziecka w Rzymie, uczestniczyliśmy w 10 Jubileuszowym Diecezjalnym Dniu Dziecka w Skrzatuszu. Spotkanie pod hasłem „Maryja najpiękniejsza z kobiet”, animowała Wspólnota i Zespół Mocni w Duchu z Łodzi wraz z ks. Marcinem Piotrowskim, duszpasterzem dzieci. Z naszej wspólnoty parafialnej pojechały dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe ze swoimi opiekunami, siostrami felicjankami i panią katechetką. Dzieci brały udział w katechezie, zabawie, tańcach, śpiewie, konkursach i grach na świeżym powietrzu.
Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Krzysztofa Zadarko, którą poprzedziło uroczyste wprowadzenie Piety. Podczas homilii ks. biskup nawiązał do historii życia swojego patrona, św. Krzysztofa, który na ramionach przeniósł przez rzekę chłopca, jak się okazało samego Jezusa. Ks. biskup zachęcił dzieci do chętnego ofiarowywania Jezusowi różnych postanowień, wyrzeczeń i dobrych uczynków. Wskazał, że nie tylko dzieci mogą uczyć się od dorosłych, ale także dorośli powinni brać przykład z postawy dzieci, do których należy Królestwo Boże. Po zakończonej Mszy św. wszyscy uczestnicy otrzymali gorącą zupę i mogli cieszyć się przygotowanymi atrakcjami.
W tym roku przyjeżdżające grupy były poproszone o przywiezienie portretu Matki Bożej. Wszystkie obrazy zostały powieszone na specjalnie przygotowanej ściance i wzięły udział w konkursie. Trzy najlepsze prace ukażą się w nowym wydaniu diecezjalnego kalendarza. Nasza parafia przygotowała obraz Niepokalanego Serca Maryi.
(sK)