You are currently viewing Jubileusz 25-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Jubileusz 25-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii obchodził swój srebrny jubileusz, czyli 25 – lecie działalności. Każdy jubileusz zawsze jest jakimś wejściem w Boży czas, jest przypomnieniem i zwróceniem swego serca w stronę tego co było, ale jest także czasem, który pozwala nam znaleźć samego siebie w chwili, która trwa. Świętowanie 25 – lecia jest więc doskonałą okazją do spojrzenia w przeszłość, refleksji nad dokonaniami i podziękowaniem za to co za nami, ale także czasem, w którym chcemy się cieszyć i ofiarować tę radość Panu Bogu. Członkowie Akcji Katolickiej mieli z czego się cieszyć, bo minione 25 lat były pełne dobrych owoców!
Świętowanie jubileuszu członkowie Akcji Katolickiej podzielili na trzy części. W pierwszej z nich udali się na piękny, świąteczno – noworoczny koncert Andre Rieu, a w minioną niedzielę przeżywali kolejne dwie jej części. Najważniejszą z nich była jednak Msza św. dziękczynna o godz. 10:00. Głównym jej celebransem był ks. Proboszcz dr Andrzej Pawłowski, a homilię wygłosił ks. dr Zygmunt Czaja – duchowy opiekun Akcji Katolickiej. Mszy św. towarzyszył sztandar Akcji Katolickiej, a członkowie stowarzyszenia zadbali o uroczystą oprawę liturgii. Na zakończenie, tuż przed błogosławieństwem odbyło się symboliczne przyjęcie trzech nowych członków w szeregi Akcji Katolickiej. Na kilka minut przed rozpoczęciem Eucharystii p. Ryszard Czepulonis wygłosił krótką historię Akcji Katolickiej i wymienił przykłady dokonań i działania naszego Parafialnego Oddziału akcji Katolickiej na przestrzeni 25 lat:
Korzenie Akcji Katolickiej sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to powstało we Włoszech stowarzyszenie katolików świeckich pod nazwą Opera dei Congressi . Celem stowarzyszenia było większe nasycenie życia społecznego wartościami chrześcijańskimi. Nazwa Akcja Katolicka pojawiła się w roku 1905, kiedy to papież Pius X w encyklice „ Il Fermo Proposito” określił kierunki pracy stowarzyszenia. W Polsce Akcja Katolicka powstała w latach międzywojennych. Po okresie władzy komunistycznej , czasu zawieszenia działalności, Akcja Katolicka wznowiła swoją działalność po przemianach w roku 1989.
Głównym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest: osobista formacja, pogłębianie życia religijnego,moralnego, intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w różnych sprawach publicznych Kościoła oraz reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.
Stowarzyszenie  może prowadzić różnoraką działalność – od działalności gospodarczej, charytatywnej, turystycznej i kulturalnej po działalność podtrzymującą i upowszechniającą tradycje narodowe i pielęgnowanie polskości.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej realizuje swoją misję w wielu tych dziedzinach, jest bardzo elastyczny i wsłuchuje się w te najbardziej potrzebne oraz praktyczne działania. Stowarzyszenie,  chociaż liczy nieco ponad 20 osób jest jednym z najliczniejszych oddziałów diecezji koszalińsko –kołobrzeskiej i jedynym w Kołobrzegu. Każdy może znaleźć tu swoje miejsce.
Jako członkowie Akcji Katolickiej wiemy, że musimy od siebie samych wymagać trochę więcej. Przede wszystkim staramy się dbać o swój rozwój wewnętrzny, pogłębianie życia duchowego i modlitewnego. Staramy się także często korzystać z Sakramentów św., by z nich czerpać siłę i odwagę do zanoszenia Boga w te środowiska, w których żyjemy. Poza tym – zdobywamy wiedzę na spotkaniach formacyjnych podczas comiesięcznych spotkań. Akcja Katolicka opiera się na dwóch filarach – skrzydłach. Jednym z nich jest formacja, nad którą czuwa kapłan, a drugim „akcja”, czyli działanie. Na tyle ile możemy i potrafimy, na ile mamy środki, czas, talenty i umiejętności – włączamy się w życie naszej parafii oraz w zadania, które mogą podejmować ludzie świeccy, aby być wsparciem zarówno dla Wspólnoty parafialnej, jak i dla Księdza Proboszcza.
Początki naszego Parafialnego Oddziału Akcji sięgają 1998r, ale dopiero w styczniu 1999r, dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. biskupa Mariana Gołębiewskiego nasze Stowarzyszenie formalnie rozpoczęło swoją działalność. Pomagał nam wtedy pierwszy Proboszcz parafii i Asystent Parafialny Akcji Katolickiej – ks. Prałat Józef Słomski. Pierwszym prezesem został pan Jerzy Wanowski,  a dziś funkcję prezesa pełni p. Katarzyna Paciorkowska.
 Działalność rozpoczęliśmy od bardzo śmiałych inicjatyw: zorganizowaliśmy np. wakacje dla ponad 120 polskich dzieci z dalekiego Kazachstanu i prowadziliśmy szeroko zakrojoną pomoc charytatywną, zbierając żywność dla ubogich rodzin. Robiliśmy także wiele wystaw w bazylice, np. o tragedii Golgoty Wschodu, wystawy o Janie Pawle II, czy bł. ks. Jerzym Popiełuszce.
Organizujemy stale pielgrzymki i kiermasze, włączamy się w różne wydarzenia kulturalne i koncerty, Marsze dla Życia i Orszaki Trzech Króli. Od 11 lat zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie o Św. Janie Pawle II. Pomagamy przy budowie żłóbka i Grobu Pańskiego, przygotowujemy kosz pełen cytatów ze Słowem Bożym na Boże Narodzenie oraz  na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotowujemy rozważania na Drogę Krzyżową i rozważania różańcowe, w listopadzie prowadzimy Wypominki za Bohaterów Narodowych i Wielkich Polaków. Nie brakuje nam różnego rodzaju zaangażowania w inicjatywy  duchowe i modlitewne, w adoracje i czuwania. Zbieramy także podpisy pod różnymi inicjatywami, głównie w obronie życia.  Staramy się uczestniczyć w toczących się dyskusjach na ważne dla nas tematy, jak np.  w roku 2018 , kiedy to  zabraliśmy głos podczas sesji Rady Miasta Kołobrzeg  o dostępie i finansowaniu metody in vitro. Jako katolicy przedstawialiśmy stanowisko Kościoła  w toczącej się wówczas gorącej dyskusji.
Członkowie naszego Parafialnego Oddziału aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w życiu miasta Kołobrzeg. Niektórzy z nich pełnili zaszczytne funkcje radnych Rady Miasta i Powiatu.
Nie sposób wszystkiego wymienić, bo inicjatyw naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest o wiele więcej. To jest tylko pewien wycinek i wybrane przykłady naszej działalności. Ostatnią częścią, wieńczącą świętowanie 25 – lecia akcji Katolickiej był uroczysty obiad w restauracji, wspólne rozmowy i śpiewnie kolęd przy urodzinowym torcie.
(kp;rc)