You are currently viewing Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “METANOIA”

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “METANOIA”

“Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha…” J 3, 8
W roku 1993 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu religijnym parafii konkatedralnej. Z inicjatywy księdza Zbigniewa Woźniaka powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „METANOIA”. Zrodziła się ona z potrzeby serca, wspólnego spotykania się i osobistego doświadczenia łaski Bożej oraz rozważania Pisma Świętego. Wspólne spotkania modlitewne, wyjazdy pielgrzymkowe oraz rekolekcje diecezjalne zrodziły w nas pragnienie głębszego życia duchowego. Czuwania na Jasnej Górze w Częstochowie i kongresy charyzmatyczne otworzyły w nas pragnienie życia oraz działania w Duchu Świętym.
Przez ten czas – 30 lat- nie tylko sami się formujemy, ale i dzielimy wiarą z innymi przez warsztaty, konferencje, spotkania modlitewne czy rekolekcje. Już 14 października u stóp Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu dziękowaliśmy za te dzieła.
We wspólnocie każdy z nas jest niepowtarzalny i ma wielką wartość. Ważne jest zaangażowanie mając świadomość, że nie ja jestem dla wspólnoty, ale wspólnota dla mnie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że dał nam poznać siebie, że powołał nas do życia we wspólnocie, byśmy się wzajemnie ubogacali i służyli w radości z owoców naszej pracy i realizowaniu zadań.
W naszej Wspólnocie bardzo ważną rolę spełniają kapłani czuwając nad rozwojem duchowym i nad wzrostem darów charyzmatycznych. Wskazują na naszą zależność od Boga i Jego miłości.
Obecnym opiekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Łukasz, który czuwa nad kształtowaniem rozumienia nauki Kościoła i Eucharystii oraz na nowo buduje jedność we wspólnocie.
Wspólnota każdego dnia zachwyca się odkrywaniem miłości Boga. Dziękujemy Panu Jezusowi, że prowadzi nas przez te lata, że trwamy we wspólnocie i doświadczamy Jego mocy i działania. A Duch Święty udziela nam światła i dodaje odwagi byśmy w dzisiejszym świecie stali się Szaleńcami Bożymi.
„… nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu”     (Rz 8,39)
Wejście na drogę życia chrześcijańskiego, to przede wszystkim cudowna przygoda duchowa. Właśnie na tym głębokim poziomie odczuwamy ciągłe działanie i prowadzenie przez Ducha Bożego. Potrzeba nam wielkiej wrażliwości i elastyczności, aby poczuć te poruszenia.
Duch Święty, gdy zstępuje na uczniów ukrytych w Wieczerniku, wyprowadza ich na zewnątrz. Pokazuje, że nie powinni zostać z Nim wyłącznie we własnym gronie, bo to sprawi, że zaczną koncentrować się na sobie. Potrzebujemy głosić sobie nawzajem, dziękować za to, co minęło, ale jeszcze bardziej patrzeć w przyszłość.

KALENDARIUM:
Opiekun duchowy:
ks Zbigniew Woźniak (1993-1995)
ks Marek Kapitulski (1995- 1997)
ks  Jan Cechnowski (1997- 1998)
ks Bolesław Leszczyński (1998)
ks Zbigniew Dudojć (2003-2005)
ks Mirosław Zawiślak (2005 -2008)
ks Józef Kot, ks Zbigniew Olkowski
ks Dawid Andryszczak (2010-2014)
ks Dariusz Leśniewski (2014)
ks Marcin Lipnicki (2015)
ks Piotr Flis (2015- 2018)
ks Paweł Kowalski (2018-2019)
ks Łukasz Kwiatkowski (2019 do dzisiaj)

Lider:
Stanisława Kuchciak (1995 -1998)
Anna Studzińska (1998)
Teresa Furman (2001)
Alicja Gajdowska (2001-2003)
Lucyna Głuszko (2003)
Jadwiga Pogródek (2003-2014)
Krzysztof Ukleja (2014 do dzisiaj)

tekst: Aleksandra Siewiera