You are currently viewing Wielka Sobota-święcenie pokarmów

Wielka Sobota-święcenie pokarmów

Tradycja święcenia pokarmów jest znana od wielu wieków. W dawnych czasach kapłani jeździli po okolicznych wsiach  i dokonywali obrządku poświęcenia bogato przysposobionych koszy, wypełnionych po brzegi.  Poświęcenie pokarmów miało zapewnić pomyślność na cały rok.
Dopiero od XIX wieku wierni zaczęli przybywać już ze skromniejszymi koszykami do świątyń.
Pokarm w koszyczkach ma wielkie znaczenie, jest symbolem Zmartwychwstania i Życia:

baranek –symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, oznaka Chrystusa, który zmartwychwstał

chleb –kolejny symbol Jezusa Chrystusa

jaja – są symbolem płodności i rodzącego się nowego życia

sól –symbol życia, trwałości i nieśmiertelności

wędlina –symbol dobrobytu

masło –symbol dostatku

chrzan – symbol męki Jezusa Chrystusa

baba wielkanocna – symbol dostatku

kurczaczek lub zajączek wielkanocny – symbol odradzającego się życia
Zapraszamy na relację ze święcenia pokarmów w konkatedrze kołobrzeskiej.
(rc)