You are currently viewing Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu rozważamy to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej 2000 lat temu. Maryja z Józefem, zgodnie z Prawem Pańskim, przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, by ofiarować Bogu Ojcu. Starzec Symeon, kierowany Duchem Świętym udał się do świątyni. Gdy rodzice wnosili Dzieciątko, on wziął Je na ręce i ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Papież ustanowił te dzień, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Na wzór Maryi, która ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, ofiarę z samych siebie z miłości do Chrystusa składają osoby konsekrowane. W adhortacji apostolskiej Vita consecrata Jan Paweł II pisał: „Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła – Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem. Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości Ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”.
W naszej wspólnocie pracują Siostry Felicjanki, które w tym dniu obchodzą swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół. Dziękujemy Bogu za dar Waszego powołania do specjalnego naśladowania Jezusa Chrystusa i modlimy się, by nie zabrakło powołań do życia konsekrowanego. Życzmy Wam zdrowia, pokoju serca, radości z wytrwałego podążania za Jezusem drogą rad ewangelicznych!