You are currently viewing 40-godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

40-godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

Czterdziestogodzinne nabożeństwo będące wstępem do Wielkiego Postu ma w tradycji Kościoła bardzo bogatą i długą historię. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.
Czterdziestogodzinne nabożeństwo polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Termin ten w praktyce duszpasterskiej określa trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by urządzać je w adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. Ze względów praktycznych zrezygnowano z wymogu, by adoracja odbywała się nieustannie dniem i nocą. Zezwolił na to m.in. papież Benedykt XIV, który w wydanej w 1748 r. encyklice „Inter Cetera” zalecał, by odprawiać przed Wielkim Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy. Do dziś pozostało związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.
Zapraszamy na 40-godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne, które w naszej bazylice rozpocznie się po Mszy św. o godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30 do 19.00, zapraszamy w poniedziałek i wtorek na modlitwę Anioł Pański o godz. 12.00 i na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00.
Opracował: Stanisław Kurdybacha
Źródło: Dominikański Ośrodek Liturgiczny