You are currently viewing Św. Janie Pawle II, stoimy przy Tobie!

Św. Janie Pawle II, stoimy przy Tobie!

W niedzielę 02.04.2023 roku Kołobrzeżanie stanęli w obronie dobrej pamięci św. Jana Pawła II. Na placu przed miejskim ratuszem wieczorem zgromadziło się kilkuset mieszkańców Kołobrzegu, by wysłuchać głosów przedstawicieli z różnych grup społecznych, którym dobro imienia naszego św. Papieża leży na sercu. Pośród nich głos zabrała Katarzyna Paciorkowska, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii katedralnej:„Naszym moralnym i duchowym obowiązkiem, a także zadaniem jest więc stanąć dzisiaj w obronie świętości i dobrego imienia Papieża – Polaka. Protestujemy przeciwko wszelkim manipulacjom, medialnej nagonce i szkalowaniu Jego osoby w przestrzeni publicznej oraz podważaniu Jego autorytetu. Jest to próba niszczenia dorobku św. Jana Pawła II, kolejny atak na wartości chrześcijańskie, na Kościół i wspólnotę ludzi wierzących. Atak, który ma także na celu próbę podzielenia Polaków. Papież Jan Paweł II był często niewygodnym dla wielu ludzi, środowisk i niebezpiecznym dla niektórych systemów. Stał się bowiem moralnym i duchowym przywódcą, autorytetem dla milionów ludzi na całym świecie, także dla niewierzących i innych wyznań. Przemawiał odważnie, nie unikał trudnych tematów, nie bał się prawdy. Zatroskany o los każdego człowieka: słabego, cierpiącego, czy zniewolonego. Wzywał do poszanowania praw człowieka i godności każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, bronił świętości małżeństwa i rodziny, uczył jak odróżnić dobro od zła, jak kochać i przebaczać. Jego nauka nie zawsze była łatwa i prosta, zachęcał bowiem, by iść pod prąd. Wołał, szczególnie do młodych: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. I sam dawał przykład świętości swojego życia, przykład prostoty i pokory. Przez wielu ludzi tak kochany i podziwiany, ale dla innych Jego świętość nawet dzisiaj jest trudna do zaakceptowania…
…Lista zasług Św. Jana Pawła II jest ogromna – to wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił. Jesteśmy Mu wdzięczni za odwagę i mądrość, dumni za wierność Ewangelii, dumni z Jego nieugiętej postawy i chęci dążenia do prawdy. Kiedyś on nas bronił – dzisiaj to my musimy stanąć w jego obronie!”
Po wysłuchaniu wystąpień zebrani udali się pod tablicę umieszczoną na bloku wieżowym katedry upamiętniającą udział ówczesnego metropolity krakowskiego, ks. kardynała Karola Wojtyły we Mszy św. w 975-tą rocznicę utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Pod tablicą zgromadzeni wierni odmówili jedną dziesiątkę Różańca św. w intencji pamięci św. Jana Pawła II, a także w intencji nawrócenia się tych, co mu dziś ubliżają. Na zakończenie, o godz. 21.37, wierni wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń naszego św. Papieża, „Barkę” (rc)

zdjęcia i film Tadeusz Jończyk