You are currently viewing Spotkanie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich

Spotkanie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich

W sobotę, 18 listopada odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, tym razem nie w Skrzatuszu, a  w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. W spotkaniu z naszej parafii uczestniczył sekretarz Rady.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części, rozdzielone Mszą św. którą dla uczestników odprawił ks. biskup Zbigniew Zieliński.
W części pierwszej wykład o roli Duszpasterskich Rad Parafialnych i ich relacji z proboszczami wygłosił pan Piotr Wysocki. Piotr Wysocki jest osobą o dużym doświadczeniu w pracy parafialnej, jak i w szkoleniu dla różnych grup zaangażowanych w życie parafii. W swoim wykładzie, powołując się na liczne przykłady, podkreślał  znaczenie osób świeckich dla kształtowania życia w parafiach. Członkowie Duszpasterskich Rad Parafialnych powinni kreować zachowania w parafiach, powinni być motorami w pobudzaniu lokalnej społeczności do aktywności. I jak to ładnie określił, że tylko niebo winne być ograniczeniem w pomysłach na aktywność parafialną. Ale jednocześnie zauważył, żeby nie tylko rzucać pomysłami, ale i je realizować, nie czekając na innych. Podawał przykłady osób, które przychodziły do swoich proboszczów z konkretnymi propozycjami, ale na sugestię, by się tym zajęły, odchodziły. Jednocześnie podawał przykłady tych proboszczów, którzy z zasady na nic się nie godzili. Ale te przykłady tych proboszczów nie były z naszej diecezji, co podkreślił.
W części drugiej, którą poprowadziła pani Magdalena Wysocka, uczestników podzielono na grupy, w których zadaniem było omówienie tego, co chcieliby zrobić w swoich parafiach, lub już coś robią i chcieli się tym pochwalić. Przedstawiciele tych grup, po czasie na to przeznaczonym, swoje propozycje przedstawili. Po ich prezentacji można było zaobserwować, że nieco inne potrzeby i problemy są w parafiach wiejskich, a inne w parafiach miejskich. Tu dobrym przykładem jest uczestnictwo dzieci w Mszy św. i na religii – w parafiach wiejskich lepiej to wygląda. Ale wszyscy podkreślali troskę o brak młodzieży w Kościele, i potrzeby poszukiwania sposobu, by ten trend odwrócić. Padały takie propozycje jak zabawy i turnieje sportowe, rekolekcje rodzinne, wypominki prowadzone przez dzieci i młodzież. Zauważa się też w wypowiedziach potrzeba spotkań nieformalnych w parafiach, by się lepiej poznać i razem pobyć. Szczególnie jest to ważne dla osób starszych i samotnych. Ten problem z kolei jest bardziej widoczny w parafiach miejskich, gdzie ludzie żyją obok siebie, a jakby byli daleko. W parafiach wiejskich ludzie są bardziej na siebie otwarci, co podkreślano. W niektórych parafiach brakuje adoracji Najświętszego Sakramentu, lub jest jej za mało.
Takich uwag i sugestii było więcej. Wszystkie mają zostać przepracowane, i poddane analizie. Liczny udział przedstawicieli Duszpasterskich Rad Parafialnych jest budujący, i dający nadzieję, że życie w parafiach naszej diecezji idzie w dobrym kierunku.
(rc)