You are currently viewing Spotkania Kręgu Biblijnego

Spotkania Kręgu Biblijnego

W Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym reaktywujemy spotkania naszego Kręgu Biblijnego. Ze względu na wymogi sanitarne spotkania będą się odbywały w bazylice, w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy!