You are currently viewing Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie….

Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie….

W czasie wszystkich Mszy św. i nabożeństw w bazylice modlimy się o pokój na Ukrainie. Zachęcamy też wiernych do osobistej modlitwy w tej intencji.

W Środę Popielcową po każdej Mszy św. przeprowadzamy kolejną zbiórkę na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W poprzednią niedzielę zebraliśmy na ten cel 21.343 zł i 130 Euro. Wszystkie te środki zostaną przesłane do Caritas diecezji, aby zostały jak najlepiej wykorzystane na pomoc dla uchodźców. Za Waszą wielką ofiarność składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Posłuszni słowom Pana Jezusa „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” chcemy jako wspólnota parafialna być gotowi na przyjęcie naszych Braci i Sióstr uciekających przed wojną. W zakrystii i w biurze parafialnym mogą się zapisywać osoby wyrażające chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy do swojego domu, jeśli wystąpi taka potrzeba. Z góry dziękujemy za Waszą otwartość na pomoc bliźniemu w cierpieniu.