You are currently viewing Rocznica Chrztu Polski

Rocznica Chrztu Polski

W tym roku wspominamy kolejną rocznicę Chrztu Polski. To wydarzenie jest jak kamień milowy, który zmienił wszystko, i wpłynął na dalsze dzieje narodu.
Przyjmuje się, że książę Mieszko I przyjął chrzest św. z rąk czeskiego biskupa Jordana, w dniu 14 kwietnia 966 roku. Nie wiemy, w jakim miejscu został ochrzczony, historycy podają kilka miejsc, nie mając pewności, które to miejsce jest tym właściwym. Nie zmienia to faktu, że decyzja księcia Polan, prawdopodobnie podjęta pod wpływem czeskiej małżonki, Dobrawy, zapoczątkowała tworzenie się polskiej państwowości, i tworzenie nowej świadomości, opartej na nauczaniu Chrystusowym. Nie bez powodu uznaje się Mieszka I za jednego z najmądrzejszych polskich władców. Jego decyzja o przyjęciu chrztu włączyła państwo Polan do kręgu cywilizacyjnego ówczesnej Europy. Na ziemie polskie zaczęli przybywać misjonarze, którzy przynieśli ze sobą nowe metody upraw ziemi, hodowli, szkolnictwa. Syn Mieszka I, książę Bolesław, zwany Chrobrym, późniejszy pierwszy król Polski, kontynuował dzieło ojca. Na zjeździe gnieźnieńskim ogłoszono powstanie arcybiskupstwa z siedziba w Gnieźnie, bezpośrednio podporządkowanego papieżowi, co umacniało pozycję ówczesnej Polski. Jednocześnie ustanowiono trzy biskupstwa, w tym jedno z siedzibą w ówczesnym Kołobrzegu, co czyni nasze miasto ważnym w historii Polski.
Namacalnym dowodem rozwoju chrześcijaństwa na naszych ziemiach jest potężna bryła kołobrzeskiej konkatedry, która poprzez swoją historię pokazuje jakby historię  państwa polskiego, które pomimo różnych wydarzeń w dziejach trwa, i mocno się trzyma.
W czasie nabożeństw w naszej konkatedrze razem ze wspomnieniem Chrztu Polski przypominane jest, że dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Biblijną, otwierającą Tydzień Biblijny.
Książę Mieszko I zapoczątkował to, że Słowo Boże na dobre zagościło na naszych ziemiach.
Zachęcamy do czytania tekstów biblijnych, zawsze aktualnych i pomocnych. A jednocześnie pamiętajmy o tych naszych przodkach, którzy mieli wpływ na to, kim teraz jesteśmy.
(rc)
obraz wyróżniający: Jan Matejko „ Zaprowadzenie chrześcijaństwa R. P. 966”