You are currently viewing Powitanie Maryi, Pani Skrzatuskiej.

Powitanie Maryi, Pani Skrzatuskiej.

„Maryjo, Skrzatuska Pani! Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei! Ty zawsze jesteś obecna pośród ludu i nieustannie wstawiasz się za nami u Boga. Teraz pielgrzymujesz w tym znaku piety. Bądź pozdrowiona Matko. Twojej opiece chcemy powierzyć ten czas nawiedzenia. Bardzo potrzebujemy odnowienia naszego życia przez spotkanie z Jezusem, którego nam niesiesz. Wypraszaj nam w tym czasie otwartość serca na działanie Łaski Bożej. Wypraszaj nam dar nawrócenia i nowego przylgnięcia do Pana. Wypraszaj nam dar nowego życia. Wypraszaj dar jedności i braterstwa w naszej parafii, naszych domach i środowisku życia. Tobie ten czas oddajemy”. Tymi słowami ksiądz dr Andrzej Pawłowski, proboszcz parafii konkatedralnej,  przywitał Matkę Jezusa naszego Pana, pielgrzymującą w znaku piety do naszej parafii. Na Mszy Św. w niedzielę 16 kwietnia 2023 o godzinie 10.00 Biskup Senior Edward Dajczak w asyście księdza proboszcza dr Andrzeja Pawłowskiego, kustosza sanktuarium księdza Wacława Grądalskiego  księdza seniora Jerzego Lubińskiego, księdza Andrzeja Zaniewskiego, przy licznie zgromadzonych wiernych,  uroczyście wprowadził figurę Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei do bazyliki. Stojąc u stóp Maryi wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza (1, 39-56), odczytanego przez księdza Jerzego Lubińskiego. Po wysłuchaniu słów Ewangelii  pielgrzymującą Pietę Matki Bożej Bolesnej przywitał ksiądz proboszcz, przytoczonymi powyżej słowami. W imieniu zgromadzonych wiernych i wszystkich parafian, Aleksandra i Marek Siewiera wraz z rodziną powitali Panią Skrzatuską słowami: „Maryjo, Skrzatuska Pani! Matko Jezusa – Miłości zranionej i naszej Nadziei! Witaj nasza Mamo, dana nam przez Jezusa z wysokości krzyża! Witamy Cię, w wizerunku Skrzatuskiej Piety, przynoszącą nam Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. I pytamy jak Elżbieta: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Twoja wizyta to dowód, że Bóg o nas pamięta, że troszczy się o nas, jak zapowiedział w ks Izajasza 49 „Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach”. Witamy Ciebie błogosławioną między niewiastami, kobietę wypełnioną miłością, wniebowziętą i ukoronowaną na Królową nieba i ziemi. Dziś przychodzisz, aby wprowadzić nas w tę tajemnicę. Ty jesteś jedną z nas, ludzi. Znasz ludzkie troski i nadzieje. Przeżyłaś miłość małżeńską i samotność wdowieństwa, matczyną miłość do dziecka, radość, ale i ból jego straty. Rozumiesz nas – martwiących się o dzieci, samotnych, chorych, bojących się, co będzie dalej. Dziś przychodzisz również jako Niewiasta Wieczernika i gromadzisz nas w naszym parafialnym wieczerniku tak jak Apostołów – na modlitwie, przygotowując nasze serca na światło i moc Ducha Świętego. Cieszymy się z tych szczególnych odwiedzin Matki. Chcemy, jak dzieci, od Ciebie uczyć się, jak się żyje wiarą w słowa powiedziane nam teraz przez Pana i jak zanurzyć w nie naszą codzienność. Ucz nas, że tak wygląda człowiek pełen nadziei na spełnienie się w jego życiu Bożych obietnic. Ucz nas jak zachować pokój serca wśród trudnych kolei losu, niepewności współczesnego świata, wojen, skąd czerpać nadzieję”. Po tych słowach wszyscy zgromadzeni w Bazylice odśpiewali Hymn do Matki Podtrzymującej Nadzieję, specjalnie napisany na czas peregrynacji Piety Skrzatuskiej po naszej diecezji.
Tekst Hymnu do Matki Podtrzymującej Nadzieję
1. Wierna Matko u stóp krzyża!
Patrząc w Twoje dobre oczy
przynosimy nasze troski
i wzywamy Twej pomocy.
Ty unosisz rękę Syna.
Gdy zwątpienia wicher wieje,
weź w swe dłonie nasze serca
i podtrzymaj w nich nadzieję.
Spójrz, o Matko, na Twe dzieci,
których miłość jest zraniona,
i jak trzymasz Twego Syna,
tak nas wszystkich weź w ramiona.
Ref. O, Matko, niosąca nadzieję
modlitwą ochraniaj nas Twą!
Podtrzymuj, oddalaj zwątpienie
od dzieci Twych, co z całych sił
kochać Cię chcą.
2. Naucz, Matko, stać pod krzyżem,
gdy nie można go zrozumieć.
Pomóż pełnić wolę Pana
gdy cierpienie trudno unieść.
Poranione grzechem świata
twoje dzieci weź w ramiona.
Wzmocnij wiarę, rozpal radość,
Niechaj smutku cień pokona.
Ty przyjęłaś nas z miłością
z woli Syna u stóp krzyża.
Niech matczyna Twa modlitwa
do Jezusa nas przybliża.
Ref.: O, Matko, niosąca nadzieję
modlitwą ochraniaj nas Twą!
Podtrzymuj, oddalaj zwątpienie
od dzieci Twych, co z całych sił
kochać Cię chcą.

Po słowach przywitania została odprawiona uroczysta Msza Św, pod przewodnictwem Biskupa Seniora Edwarda Dajczaka. Zapraszamy do wysłuchania Słów Ewangelii wg Świętego Jana (20, 19-31) oraz homilii, wygłoszonej przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka.

Na zakończenie  zostaliśmy wszyscy zaproszeni do osobistej modlitwy przed Skrzatuską Pietą, w czasie otwarcia bazyliki oraz do codziennego modlitewnego czuwania we wspólnocie o godz. 20.00, które będziemy kończyli Apelem Jasnogórskim o godz.  21.00. Skrzatuska Pieta pozostanie u nas do środy 19 kwietnia. W środę o godzinie 17.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. na pożegnanie Skrzatuskiej Piety, następnie procesja z figurą uda się do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP (mały kościół nad Parsętą).

Stanisław Kurdybacha
zdjęcia Karol Skiba.