You are currently viewing Pierwsza Komunia św. – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Pierwsza Komunia św. – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, podczas Mszy św. godzinie o 11:30, uczniowie z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich, po raz pierwszy przyjęli Ciało Chrystusa do swego serca. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Kwiatkowski, a dzieci przygotowała s. Katarzyna Pigul, felicjanka.
Pierwsza Komunia św. to niezwykłe przeżycie, wydarzenie, na które dzieci oczekiwały przez cały rok, pilnie ucząc się modlitwy i katechizmu, zarówno w domu jak i na lekcjach religii, ucząc się zasad wyznawania wiary katolickiej.
W najbliższym, tzw. “białym tygodniu”, dzieci, poprzez pełne uczestnictwo we Mszy św. jeszcze bardziej będą pogłębiać swoją więź z Jezusem i uczyć się życia w przyjaźni z Bogiem w codzienności.
Polecajmy wszystkie pierwszokomunijne dzieci z naszej parafii gorącej modlitwie, aby wytrwały całe życie w miłości do Jezusa i zdały jak najlepiej egzamin z wyznawanej wiary.