You are currently viewing Procesja Fatimska ulicami miasta

Procesja Fatimska ulicami miasta

W dniu 13.05.2024 r. odbyła się kolejna Procesja Fatimska ulicami miasta Kołobrzeg, którą poprzedziły Msza św. i różaniec. W kołobrzeskiej konkatedrze tradycyjnie od wielu lat kultywowane są rocznice objawień Matki Bożej z Fatimy, które miały miejsce w Portugalii od maja do października 1917 roku, zawsze 13 dnia danego miesiąca. Co istotne, objawienia w Fatimie są oficjalnie zatwierdzone przez Kościół.
Istotą  objawień w Fatimie i wezwań  Matki Bożej są prośby o pokój  i nawrócenie świata, zwłaszcza Rosji. Pierwsze objawienie miało miejsce blisko Fatimy, w Cova da Iria, co oznacza Dolina Pokoju. Tam Matka Boża objawiła się trojgu dzieci: siedmioletniej Hiacyncie, ośmioletniemu Franciszkowi i dziesięcioletniej Łucji, witając się z nimi słowami: NIE BÓJCIE SIĘ. NIC  ZŁEGO WAM NIE ZROBIĘ. Warto zaznaczyć, że w 1916 r. objawienia  poprzedził Anioł, który również powiedział: NIE BÓJCIE SIĘ, JESTEM ANIOŁEM POKOJU. MÓDLCIE SIĘ ZE MNĄ.
Historycznie rok 1917 to okres I wojny światowej, napiętej atmosfery politycznej w całej Portugalii i walki z Kościołem. Z perspektywy ludzkiej to czas bardzo trudny, niespokojny i niesprzyjający do prawidłowej egzystencji. W tym momencie ukazuje się Matka Boża apelująca o pokój dla świata, jak również niosąca obietnicę, że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje (objawienie z 13.07.1917r).
Podczas pierwszego objawienia Maryja poprosiła o  regularny, 6-miesięczny  kontakt z dziećmi oraz o codzienne odmawianie różańca, w celu uproszenia pokoju dla świata i zakończenia wojny. Dzieci z otwartością przyjęły prośby Maryi,  obiecały Jej ofiarowanie się Bogu i znoszenie wszystkich cierpień, które na nie ześle.
Każde kolejne objawienie w Fatimie od maja do października 1917 r. wiązało się z konkretnymi prośbami  i obietnicami Matki Bożej, która chce nieść pomoc i dać nadzieję, ale liczy na współpracę dzieci.
Obecnie minęło  107 lat od objawień fatimskich, odeszły stare pokolenia i stara rzeczywistość, przyszły nowe pokolenia, nowa epoka, również niespokojna, pełna chaosu, destabilizacji i atmosfery strachu. Można powiedzieć  DEJA VU…..
Datą zbieżną jest 13.05.1981r. – dzień zamachu na św. Jana Pawła II. NIE WIEM, KTO WŁOŻYŁ PISTOLET W RĘKĘ STRZELCA, WIEM JEDNAK, KTO ZMIENIŁ LOT KULI.  To słowa św. Jana Pawła II, które wyraziły całkowite  przekonanie w interwencję Matki Bożej w ocalenie Jego życia. To On rok później (13.05.1982r.) podczas pielgrzymki do Portugalii, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej poświęca cały świat  Niepokalanemu Sercu  Maryi.
Znaczenie objawień w Fatimie dla życia Kościoła są nadal bardzo ważne i aktualne. Nadzieja w interwencję Boga, poprzez ręce Matki Bożej tkwi bardzo głęboko w świadomości ludzi wierzących. Wczorajsza wspólna modlitwa o pokój, zaangażowanie duchownych i świeckich w przebieg i organizację Dnia Fatimskiego, świadczy o głębokiej wierze, zaufaniu, odpowiedzialności  i poważnym potraktowaniu próśb Matki Bożej.
Ewa Woźniak
zdjęcia i film Tadeusz Jończyk